Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Sportvissers zijn voor hun hobby direct afhankelijk van de inrichting en het beheer van het water, dus deze verkiezingen zijn voor jou extra van belang. Zo dragen waterschappen zorg voor de waterkwaliteit, het natuur- en visstandbeheer, de aanleg van recreatievoorzieningen en de toegankelijkheid van het water.Informeer je dus goed over de partijen, hun programma’s en de kandidaten in jouw waterschap. Op deze twee pagina's tref je een aantal suggesties. Ga stemmen en stem bewust op 20 maart!

 . 

Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij zijn twee landelijke, niet-politieke groeperingen die behalve natuurlijk, schoon en veilig water ook veel aandacht hebben voor natuur en recreatie – waaronder de sportvisserij. Water Natuurlijk en de Algemene Waterschapspartij worden ondersteund door D66 en Groen Links. Ook andere partijen zoals CDA, PvdA, VVD, Christen Unie en 50+ spreken zich regelmatig positief uit voor vis en sportvissers.

 . 

Kijk voor meer informatie over deze en andere partijen op de kieswijzer voor de waterschapsverkiezingen: Pieter de Vries - Wetterskip Fryslân - Water Natuurlijk, nr. 5Pieter de Vries is algemeen bestuurslid van HSV Ons Genoegen uit Makkum, vismeester en door Sportvisserij Fryslân voorgedragen als kandidaat op de verkiezingslijst van Water Natuurlijk. “Ik ben een allround sportvisser en houd van de vele verschillende manieren om deze prachtige sport te bedrijven.

Om die te kunnen blijven beoefenen, moeten we zorgvuldig met de natuur omspringen, zorgen voor een goede visstand en water waarin kan worden gevist. Stem op mij zodat we aan tafel zitten, onze stem kunnen laten horen en mee beslissen.”

ROLF HASELOOP - WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST - VVD, NR. 5“Naast politiek is water mijn andere passie – en dan met name wat er in rond zwemt. Dankzij mijn grote voorliefde voor de hengelsport zit ik sinds 2014 in het bestuur van Sportvisserij Groningen Drenthe en heb ik onder andere zitting in de Visstand Beheer Commissie Lauwersmeer.”

Liberaal water bestaat niet, maar volgens Haseloop kan het waterbeheer wel zo worden ingevuld. “Water moet op een zo natuurlijk mogelijke manier, tegen aanvaardbare kosten, veilig van hoog naar laag kunnen gaan. En dit alles liefst door een voor publiek toegankelijk gebied. U heeft er tenslotte ook voor betaald.”

ED PIEK - WATERSCHAP DRENTS - OVERIJSSELSE DELTA - WATER NATUURLIJK, NR. 6Met zijn kennis en ervaring als voormalig directeur van Sportvisserij Oost-Nederland weet Ed Piek de brug te slaan tussen de hengelsport en het waterschap. “Die samenwerking is essentieel, bijvoorbeeld bij het thema visuitzet. Goede contacten en uitwisseling van kennis hebben ertoe geleid dat we de komende 25 jaar in grotere scheepvaartkanalen karpers kunnen uitzetten.”

Een ander speerpunt waarop Piek heeft ingezet zijn ‘voetbalveldjes’  voor de sportvisserij. “Door kleinschalig water in de bebouwde kom in te richten als viswater voor de jeugd kan die perfect de hengelsport leren ontdekken.”

BEREND JAN BUSSINK - WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL - VVD. NR. 1 Berend Jan Bussink was de afgelopen periode heemraad van waterschap Rijn en IJssel en heeft ook het thema visstandbeheer in zijn portefeuille. “Vis is voor ons een belangrijke graadmeter. Gaat het goed met de visstand, dan is de waterkwaliteit ook in orde.”

Daarom investeert het waterschap flink. “Bijvoorbeeld via vistrappen. Alleen al in de Oude IJssel liggen er zeven, zodat vissen vrij kunnen migreren.” Over de visstand is ook goed contact met de georganiseerde hengelsport. “De sportvissers in ons gebied willen we optimaal van hun passie laten genieten.”

DIRK WEVER - WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE - WATER NATUURLIJK, NR. 9“Natuur en recreatie moeten een belangrijke rol spelen in het waterbeheer. Veilig en schoon water is belangrijk, maar je moet er wat mij betreft ook van kunnen genieten. Zelf vind ik het heerlijk om een hengeltje uit te werpen in een poldersloot, aan de Randmeren of in de Arkervaart, maar ook als wandelaar, fietser, kanoër, roeier, jachtbezitter, natuurfotograaf of rustzoeker biedt water een unieke beleving.

Genieten van water begint met gezond water dat wemelt van het leven, aantrekkelijk is ingericht en is voorzien van bereikbare en bruikbare oevers.”

KEES POLDERMAN - WATERSCHAP SCHELDESTROMEN - WATER NATUURLIJK, NR. 1“Water Natuurlijk en sportvissers zijn natuurlijke partners op het gebied van waterrecreatie”, zegt Kees Polderman. Binnen het waterschap was hij de afgelopen periode voorzitter van de commissie waterkeringen en wegen. “Gezond water en een betere visstand zijn voor mij speerpunten, waarbij de visstand meer is dan een instrument om waterkwaliteitsdoelen te halen.

Daarom moeten er goede afspraken worden gemaakt over het te voeren visserijbeheer, watersystemen moeten worden hersteld en er dienen goed bereikbare visstekken te worden aangelegd.”

WALDO VON FABER - WATERSCHAP RIJNLAND - WATER NATUURLIJK, NR. 1Waldo von Faber is hoogheemraad van het hoogheemraadschap van Rijnland én vliegvisser. “Vanaf het moment dat ik de vlieghengel ter hand heb genomen, is mijn interesse voor alles wat met water te maken heeft (zoals het insectenleven en de waterkwaliteit) gegroeid.

Sportvissers zijn van nature bijzonder betrokken bij het water en fungeren als ogen en oren aan de waterkant. De hengelsport is dus bij uitstek in staat om een oordeel te geven over het (vis)water. Een waterschap kan dus niet zonder de input van actieve sportvissers.”

TITUS FRANZEN - WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST - WATER NATUURLIJK, NR. 2


Titus Franzen is in Groningse sportvisserijkringen geen onbekende naam. Sinds 1976 runt hij hengelsportwinkel Titus Blom in de provinciehoofdstad. “Water Natuurlijk is een grote vriend van de sportvisserij. Namens deze partij wil ik voor alle sportvissers en andere recreanten in ons mooie gebied opkomen voor al onze belangen.

Allereerst natuurlijk een gezonde visstand, maar bijvoorbeeld ook de aanleg van visvriendelijke gemalen en ruim baan voor vismigratie. In het waterschapsbestuur zal ik mij sterk maken voor deze en andere belangen van de sportvissers in de regio.”

GERARD IJFF - WATERSCHAP LIMBURG - WATER NATUURLIJK, NR. 2 “Met ons waterschap wil ik streven naar schoon en visrijk water”, zegt Gerard IJff. Daarom moet er volgens hem worden gewerkt aan het verantwoord uitzetten van vis en aan het opheffen van migratiebelemmeringen in de Maas en Limburgse beken. “Verder vind ik het belangrijk dat zowel de waterkwaliteit als de toegankelijkheid van oevers voor sportvissers – ook mindervaliden – aantrekkelijk wordt gemaakt. Sportvissers moeten van de mooie visstekken in Limburg kunnen genieten.”

Remco Schreuders - Brabantse Delta - PvdA, Nr 4
"Ik vind dat waterschappen meer moeten doen voor medegebruik van wateren, waaronder de sportvisserij. We betalen belasting en zien daar graag wat meer voor terug! Ik wil mij vooral richten op wateren ‘dicht bij huis’ waar ook jeugd en ouderen gemakkelijk moeten kunnen vissen. Kernpunten daarbij zijn bevisbaarheid en beheersing van waterplanten, voldoende visstekken langs de oevers en een goede visstand.

Als enthousiast en gedreven sport- en wedstrijdvisser ben ik al vele jaren actief in en voor de hengelsport: als waterschapsbestuurder (2009-2015), secretaris van een hengelsportvereniging en de VBC Brabantse Delta. Ik ben momenteel actief als bestuurslid water- en visstandbeheer bij Sportvisserij Zuidwest Nederland en ben werkzaam als senior adviseur in het watermanagement."

Hans van Maanen - Brabantse Delta - Water Natuurlijk “Ik ben voor inbreng van wateren in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Ik zie het als een vorm van kneuterigheid om water niet in te brengen en dus mensen te dwingen van meerdere verenigingen lid te zijn. Als het waterschap met name bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water daarin een sturende rol kan spelen zou ik daar voorstander van zijn.”

Julis de Quartel - Dommel - Water Natuurlijk“Water Natuurlijk staat voor vijf G’s: 1. Gezamenlijk investeren; 2. Generatie- en klimaatbestendig werken; 3. Gezond water; 4. Groen / natuur; 5. Genieten. Dat is allemaal sportvisserij gerelateerd. Genieten springt er vanuit sportvisserijoptiek misschien uit. De andere vier G’s maken genieten mogelijk.”

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide