Jeugdsportsubsidie: aanvragen!

De meeste Nederlandse gemeenten bieden de mogelijkheid aan sportverenigingen om subsidie aan te vragen voor hun jeugdactiviteiten via de regeling “jeugdsportsubsidie”. Veel hengelsportverenigingen maken hier voor hun jeugdwerk jaarlijks al dankbaar gebruik van. De subsidieaanvraag moet op tijd worden ingediend:soms al in het eerste kwartaal!

Het doel van de jeugdsportsubsidie is om sportverenigingen te stimuleren om huidige jeugdleden te behouden en nieuwe jeugdleden te werven. De jeugdsportsubsidie houdt meestal in dat sportverenigingen een vast subsidiebedrag voor hun jeugdleden in de leeftijd van 4 jaar tot en met 17 jaar ontvangen. Sommige gemeenten subsidiëren daarnaast ook speciale, incidentele activiteiten (bijvoorbeeld een jeugdvisdag). Voorwaarde is onder meer dat de vereniging statutair gevestigd is in de betreffende gemeente en aangesloten is bij een erkende nationale bond. Bij veel gemeenten wordt hiermee in beginsel een sportbond bedoeld welke onder het NOC*NSF valt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de vereniging aangeven hoeveel, in de betreffende gemeente woonachtige, jeugdleden zij heeft op een bijgevoegde ledenlijst. De peildatum is veelal 1 maart van het jaar waarover de subsidie wordt aangevraagd. Om voor incidentele subsidie in aanmerking te komen moet de vereniging een aanvraag indienen waarbij de activiteit die zij wil organiseren, voldoende omschreven is.

Download

Infoblad (PDF) Jeugdsportsubsidie

Sportvisserij Nederland ondersteunt

Sommige gemeenten keurden subsidieaanvragen van hengelsportverenigingen in het verleden af, omdat de landelijke koepelorganisatie Sportvisserij Nederland (nog) niet bij het NOC*NSF was aangesloten. Aangezien Sportvisserij Nederland sinds januari 2013 wél is aangesloten bij het NOC*NSF, kunnen nu ook deze hengelsportverenigingen subsidie bij hun gemeente aanvragen. Dit kan dus ook als de gemeente de aanvraag eerder heeft afgewezen.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Sportvisserij Nederland. Wil je dat Sportvisserij Nederland contact opneemt met jouw gemeente geef dan de volgende gegevens door via dit mailadres:
-  je eigen contactgegevens
- de contactgegevens van je hengelsportvereniging
- de gegevens van je gemeente, inclusief de naam van de commissie en/of persoon die jouw aanvraag in behandeling heeft gehad

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide