HSV Service

Persbericht: VBC Vallei en Eem opgericht

6292
01 jan 2008

Hengelsportverenigingen en waterbeheerders in Vallei en Eem gaan samenwerken. Woensdag 3 oktober is de VisstandBeheer Commissie (VBC) Vallei en Eem opgericht.

De verschillende hengelsportverenigingen en het waterschap hebben daarvoor woensdagavond een convenant ondertekend. De verschillende hengelsportverenigingen en Waterschap Vallei & Eem gaan vanaf nu nauwer samen werken om te streven naar een integrale en concrete aanpak van het visstandbeheer.

Waarom een Visstandbeheer Commissie?
Vissen is tegenwoordig meer dan aan de waterkant zitten en een hengeltje uitgooien, veel meer. Er zijn twee wetten die regels stellen. Dit zijn de Visserijwet en de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast is de Keur van het waterschap voor de vissers van belang en spelen allerlei andere belangen en functies van de viswateren een rol. Door veranderingen in de wetgeving en voor de oplossing van diverse soorten problemen is het meer dan voorheen nodig om af te stemmen.

Visplannen
Sportvisserij Nederland en de Unie van Waterschappen hebben het advies gegeven dat alle huurders van viswateren een visplan opstellen. Een visplan bevat algemene zaken ten aanzien van het visstandbeheer, zoals antwoorden op de vragen "Welke visstand streef je na in welke watertypen?" en "Wanneer en waar mag op welke soorten vis gevist worden?"

Waterschap Vallei & Eem heeft in de Keur geregeld, dat iedereen die rechtstreeks huurt van gemeente of waterschap verplicht een visplan moet opstellen. Iedere houder van een visvergunning, ook al is het maar in één enkele beektraject, dient dan ook een visplan voor dat water te maken.

Voor de hengelsportverenigingen is deze verplichting niet in de Keur opgenomen. Van hen wordt verwacht dat zij zelf belang hebben bij het opstellen van een visplan en zonder meer een visplan willen opstellen. De VisstandBeheer Commissie kan voor een algemeen visplan zorgen. De commissie adviseerd ook over de lokale invulling van het visplan. Per hengelsportvereniging is het mogelijk lokale zaken zoals waar op welke soorten gevist mag worden op grond van lokale mogelijkheden en belangen aan het algemene visplan toe te voegen.
Niet aangesloten hengelsportverenigingen en andere visrechthebbenden zullen zelf hun plan gaan opstellen.

Werkwijze VisstandBeheer Commissie
De VBC is een samenwerkingsverband in de vorm van een commissie, waarin overleg, afstemming en coördinatie plaatsvindt ten aanzien van visstandbeheer en visserij. Ook kan de VBC namens alle deelnemende partijen communiceren. De partijen spreken de intentie uit tot samenwerking op dit gebied. Aan de commissie zullen ongeveer negen vertegenwoordigers deelnemen.

De VBC heeft zelf geen wettelijke bevoegdheden. De bestaande bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende hengelsportverenigingen blijven intact. Als er in de VBC besluiten aan de orde zijn, wordt deze altijd teruggekoppeld alle de deelnemende partijen.

De volgende partijen zijn lid van de VBC: HSF Randmeren, HSF Gooi & Eemland, HSV Amersfoort, HSV De Snoekbaars, HSV Barneveld, HSV Flevo, HSV De Goudwinde, HSV Hilversum, HSV De Hoge Hoek, HSV Hoop Op Geluk, HSV Lunteren, HSV Ons Genoegen, HSV Voor Ons Plezier, HSV Renswoude, HSV De Rietvoorn, HSV RVS Ede, HSV De Schele Pos, HSV de Voorn, HSV De Zwarte Schapen en het Waterschap Vallei & Eem.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide