HSV Service

Beheerplan Aal gaat vissers ‘pijn’ doen

9379
17 apr 2008

THOLEN - De toekomst ziet er niet al te positief uit voor de palingvissers. Dat concludeerde Jaap Geleijnse, voorzitter van de Federatie van Beroepsvissers Zuid-West Nederland onlangs tijdens de algemene ledenvergadering in Tholen. Reden voor deze verzuchting waren de inleidingen over kwaliteit en kwantiteit van de aal in Nederland.

Ook een kort verslag van Arjo Rothuis (directie Visserij van LNV) over de Europese verordening die handelt over het herstel van de aalstand en de insteek van Nederland daarvoor, stemde Geleijnse niet optimistisch.

Nederland heeft nog tot december dit jaar om een beheerplan in te dienen. Vanaf 1 juli 2009 moet het aalbeheerplan ingaan, of de hele aalvisserij wordt verboden. De eerste fase is jongstleden december afgerond met de presentatie van de onderzoeksresultaten door Imares en VisAdvies BV.

Daar kan op worden gereageerd, waarna de minister van LNV rond september het voorstel voor het beheerplan met de Tweede Kamer wil bespreken.

Eind dit jaar moet er een acceptabel Nederlands Beheerplan Aal voor de Europese Commissie liggen. Rothuis twijfelt er niet aan dat alle drie de belangengroepen (de beroepvissers, sportvissers en kweek) de pijn gaan voelen. Een eventuele financiële compensatie zou mogelijk kunnen zijn.

Welke maatregelen?
Een van de voorwaarden waaraan het beheerplan moet voldoen, is dat veertig procent van de oorspronkelijke onverstoorde populatie schieraal uit de binnenwateren kan ontsnappen om te paaien in de Sargassozee.

Het terugrekenen naar de oorspronkelijke situatie is echter lastig; het is onduidelijk om welke aantallen het gaat. Onderzoek door Imares en VisAdvies BV moet voldoende gegevens opleveren om tot een passend beheerplan te komen.

De Combinatie van Beroepsvissers (de landelijke koepelorganisatie van beroepsvissers op de binnenwateren - uitgezonderd IJsselmeer) had echter vooral op de Imares-rapportage veel commentaar.

Inmiddels is er een adviesgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de beroeps-, sport- en kweekvisserij en natuurorganisaties. Binnenkort komt deze groep voor het eerst bij elkaar om uit eindelijk te bepalen welk soort maatregelen moet worden genomen.

De inleiders lieten tijdens de ledenvergadering blijken dat er nog veel moet gebeuren. Zo vertelde Igor Spierts van VisAdvies over een onderzoek naar het gedrag van aal bij de waterkrachtcentrale Alphen-Lith. Kunstwerken vormen vaak onoverkomelijke hindernissen bij de trek naar zee en richten ware slachtpartijen aan onder de aal.

Door te zien hoe de aal bij dergelijke kunstwerken reageert, kunnen (bouwkundige) aanpassingen wellicht het effect van veilige aalpassages vergroten.

De Leidse onderzoeker Arjan Palstra ging in op de belangrijke rol die het vet speelt bij de migratie en voortplanting. Hij concludeert dat de wilde aal eigenlijk teveel pcb’s in het vet heeft om zich succesvol voort te planten.

Daarnaast zorgt de zwemblaasparasiet ervoor dat veel van de schieraal (40-90 procent is besmet) niet verder komt dan 1000 kilometer. En schieraal die het Evex-virus heeft, haalt hooguit 1500 kilometer.

De aalpilots die Arjan Heinen van de Combinatie van Beroepsvissers op twee plaatsen in Nederland (Rijnland en Veluwe-Randmeer) uitvoert, tonen aan dat de beroepsvissers zich wel houden aan de beheermaatregel dat tenminste vijftien procent van de aangelande rode aal groter moet zijn dan vijftig centimeter.

Lokaal beheer blijkt te werken, al zou Heinen graag meer inbreng van de sportvisserij willen hebben. Daar wordt nog aan gewerkt.

De eerste keer
De aanwezige leden en belangstellenden hadden nog wel wat vragen voor de inleiders. Zo wilde een visser liever de nadruk leggen op het laten ontsnappen van gezonde aal, met goede kans op reproductie, dan van een absoluut getal van veertig procent.

Rothuis antwoordde dat er vanuit Brussel niets wordt gezegd over kwaliteit van de aal, alleen over kwantiteit. Er waren verder vragen over internationaal onderzoek (ook onder meer Amerika en Denemarken doen onderzoek, onder meer in de Sargassozee), onderzoek naar mannetjes (die hebben minder vet en dus minder pcb-opslag) en glasaal.

Het was de eerste keer dat de beroepsvissers<

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide