HSV Service

Niet vergeten: terugzetverplichting aal opnemen in nieuwe toestemmingen (vergunningen)

5118
03 okt 2008

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland op zaterdag 7 juni 2008 besloten om voor sportvissers een totale terugzetverplichting voor aal in te stellen. Dit besluit werd door een meerderheid van de aangesloten hengelsportfederaties genomen.

Het besluit heeft betrekking op alle wateren van de verenigingen. In de Landelijke aanvullingslijst van 2009 wordt daarom als algemene voorwaarde opgenomen dat alle gevangen aal direct in hetzelfde water moet worden teruggezet. De bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigingen die hun water in een aparte verenigingslijst (vergunning) hebben opgenomen, moeten dus ook in die lijst (vergunning) de voorwaarde opnemen dat alle gevangen aal direct in hetzelfde water moet worden teruggezet. Vergeet dit niet als u de verenigingslijst voor volgend jaar laat drukken!

Juridische basis; voorwaarde rechthebbende
De Visserijwet 1963 regelt niets over het meenemen van vis. In diverse uitvoeringsregelingen is alleen voor bepaalde vissoorten een minimum maat vastgesteld (voor de paling: 28 cm.) en/of een gesloten periode (voor de paling geldt geen gesloten periode). Bij de terugzetverplichting gaat het dus om een voorwaarde die de visrechthebbenden zelf in hun hoedanigheid van visrechthebbende stellen. Net zoals veel visrechthebbenden nu al als voorwaarde voor het vissen in "hun" water, een terugzetverplichting voor snoek en/of karper hebben opgenomen.

Verplichting volgt uit het verenigingsrecht
Sportvisserij Nederland is een vereniging die gevormd wordt door haar leden, te weten de hengelsportfederaties en specialisten groepen. Deze leden van Sportvisserij Nederland zijn verplicht zich te houden aan besluiten die zij gezamenlijk nemen in hun Algemene Ledenvergadering. De hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten zijn de leden van de federaties. Deze leden zijn op grond van de statuten van de federatie, op hun beurt weer verplicht om zich te houden aan besluiten van de federatie en Sportvisserij Nederland. Vergelijkt u het maar met de vaststelling van de afdracht aan de federatie en Sportvisserij Nederland; ook die wordt voor heel Nederland vastgesteld.

Kortom, hengelsportverenigingen en -federaties die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten, zijn verplicht om de betreffende voorwaarde op te nemen voor al hun viswateren. Of het water nu is ingebracht in de Landelijke Lijst, een federatieve lijst of is vermeld in een verenigingslijst (vergunning), maakt niet uit.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide