HSV Service

Optreden Tweede Kamer teleurstellend

8175
29 nov 2008

Behandeling aalherstelmaatregelen minister Verburg. Op maandag 24 november werd in de Tweede Kamer de begroting Visserij van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besproken. Een belangrijk punt vormde de voorgenomen aalherstelmaatregelen van minister Verburg.

De meeste politieke partijen lijken zich echter drukker te maken om het verlies aan mogelijkheden voor de beroepsvisserij dan om het dreigende uitsterven van de aal.

EU dwingt tot actie

Vanwege de kritische situatie van de aalstand (de hoeveelheid intrekkende hoeveelheid glasaal is nog slechts 1 % vergeleken met twintig jaar geleden) moeten de Europese landen voor eind december aalherstelplannen inleveren in Brussel. Doel van deze plannen moet zijn dat in de toekomst weer 40 % van het oorspronkelijke natuurlijke aantal schieralen kan uittrekken. Zijn de voorgestelde maatregelen volgens Brussel ontoereikend, dan moet vanaf juli 2009 in betreffend land de visserij op aal voor 50% worden stilgelegd.

Voorgenomen maatregelen minister

Op 19 november stuurde minister Verburg haar voorgenomen maatregelen naar de Tweede Kamer. De maatregelen houden in o.a. een miljoenen investering om de belangrijkste migratieknelpunten (gemalen, stuwen) op te heffen, het beperken van de sterfte door waterkrachtcentrales met 35%, een verbod op de zeesportvisserij op aal, een gesloten tijd voor de beroepsvisserij op aal in de maanden september en oktober (35 tot 50 % van de huidige vangst vindt dan plaats) inclusief een inkomsten compensatie van 400.000 euro uit het Europese Visserijfonds, en extra budget voor glasaal uitzet en onderzoek naar de kunstmatige voortplanting van aal. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid had de sportvisserij zelf al besloten vanaf 1 januari 2009 alle gevangen aal te gaan terugzetten.

Beroepsvisserij tegen

De beroepsbinnenvisserij heeft grote moeite met de voorgestelde maatregelen van de minister, in het bijzonder met het feit dat men in september en oktober niet meer op aal zou mogen vissen en de lage inkomenscompensatie. In een persbericht werd dit de doodsteek voor het beroep genoemd. Meer dan 60 beroepsbinnenvissers demonstreerden voor het Tweede Kamergebouw en op alle fronten was zwaar gelobbyd. De beroepsvisserij stelt voor om tegen betaling aal voorbij knelpunten te zetten (stuwen en gemalen).

Weinig zorg voor vis

Tijdens de bespreking van de maatregelen in de Tweede Kamer hadden de meeste fracties vooral oog voor de moeilijke situatie van de beroepsbinnenvissers. Vanuit CDA, PvdA en SP werd gesteld dat de beroepsvisserij door de minister te weinig bij het opstellen van de plannen was betrokken, dat opnieuw -nu voor de derde keer- naar de door de minister gehanteerde doelstelling (hoeveelheid uit trekken schieraal) moest worden gekeken, evenals naar alternatieve mogelijkheden voor het beroep. VVD en SGP gingen nog verder en gaven aan niet te kunnen instemmen met een gesloten tijd van twee maanden voor de beroepsbinnenvisserij op aal.

Vanuit het CDA werd voorts geopperd dat beroepsvissers meer inkomsten uit schubvisvangst zouden moeten kunnen verkrijgen en dat de VBC’s een positie in de Visserijwet moeten verkrijgen. Verder waren de meeste partijen sterk in het wijzen naar wat in andere landen moest gebeuren (glasaal vangst in zuid Europa). Alleen de Christen Unie, de Partij voor de Dieren en GroenLinks leken zich echt om de aal te bekommeren. Zij vroegen zich af of niet meer aan aalherstel moest worden gedaan en een langere gesloten tijd moest worden ingesteld conform het advies van de aalklankbordgroep, waaronder het Wereld Natuur Fonds en stichting De Noordzee.

Minister houdt rug recht

De minister begon haar reactie met het schetsen van de ernst van de situatie voor de aal. Verder gaf zij aan juist wel zorgvuldig te hebben gehandeld en het nodige overleg met betrokkenen te hebben gevoerd. De minister zei bereid te zijn voor een derde keer naar de gehanteerde doelstellingen te laten kijken en alternatieven -die minstens zo veel effect moeten scoren- graag te willen ontvangen. Mocht dit allemaal niet voor eind december lukken dan worden de huidige voorgenomen maatregelen naar Brussel gestuurd met de kanttekening dat in de loop van 2009 nog aanvullingen of wijzigingen zouden kunnen worden aangebracht.

Aalherstel?

Of en wanneer de aalstand zich herstelt is maar zeer de vraag. Duidelijk is wel dat in de Nederlandse politiek de zorg voor werkgelegenheid voor een kleine groep mensen lijkt te prevaleren boven het verdwijnen van weer een diersoort in Nederland. Zeker wanneer het om de zorg voor vis gaat is de inzet minimaal. Tot nu toe is het alleen de sportvisserij die echt haar verantwoordelijkheid voor de vis neemt. Ingezet wordt echter op meer steun en draagvlak vanuit natuurorganisaties en politiek voor de aal.

-> Meer over de aalproblematiek.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide