HSV Service

Regels aalvisserij op 'n rij

17888
01 okt 2009

Omdat Sportvisserij Nederland regelmatig vragen krijgt over de situatie rond de aal en er met ingang van 1 oktober 2009 nieuwe regels gelden, hierbij alle regels op een rij.

Minimum maat

De aal wordt op diverse manieren beschermd. Voor de paling geldt altijd en voor iedereen de wettelijke minimummaat van 28 centimeter. Paling kleiner dan 28 centimeter moet dus door iedereen altijd direct in het zelfde water worden teruggezet.

VISpas of andere toestemmingen

Alle hengelsportverenigingen en -federaties die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten, zijn al sinds 1 januari 2009 verplicht om een terugzetverplichting op te nemen voor alle wateren waarvan zij visrecht hebben.

Voor alle wateren die in de Landelijke Lijst van Viswateren staan (ongeveer 90% van al het Nederlandse binnenwater) is dit geregeld door een terugzetverplichting op te nemen als algemene voorwaarde 15. Deze voorwaarde is opgenomen in de Aanvulling 2009 en in de nieuwste druk staat de voorwaarde ook in de Landelijke Lijst van Viswateren zelf. Voor wateren die niet zijn ingebracht in de Landelijke Lijst van Viswateren is de terugzetverplichting opgenomen als voorwaarde in de federatieve lijst van viswateren of de verenigingslijst van viswateren.

Kleine VISpas

Voor de Kleine VISpas gold altijd al de voorwaarde dat geen vis mag worden meegenomen dus ook geen paling.

Nieuwe beschermingsmaatregelen per 1 oktober 2009

Om te voldoen aan de Europese aalverordening gelden er per 1 oktober 2009 nieuwe wettelijke maatregelen (Staatscourant 17 september 2009, nr. 13978):

Sportvissers in zee en kustwateren

Vanaf 1 oktober 2009 geldt er gedurende het hele jaar een wettelijke terugzetplicht voor paling die door sportvissers is gevangen met de hengel of peur in de zee (de visserijzone en het zeegebied) of de kustwateren. Ook geldt er een verbod op het voorhanden hebben van aal bij de zee- en kustvisserij.


Peur

Beroepsvisserij en de peurvisserij

Van 1 oktober tot en met 30 november geldt er een gesloten tijd voor diverse vistuigen. Het is in deze periode in alle wateren (zee-, kust en binnenwater) verboden om te vissen met:

  • de aaldogger;
  • de aalfuik;
  • het aalhoekwant;
  • het aalkistje;
  • de aalzegen;
  • de ankerkuil;
  • het electrovisapparaat;
  • de peur;
  • de visfuik;
  • een ander vistuig, niet zijnde een hengel, dat in hoofdzaak gebruikt wordt of bestemd is voor de vangst van aal.

Het is in deze periode ook verboden om één van deze vistuigen voorhanden te hebben op of in de nabijheid van de Nederlandse wateren.

N.B. vanaf 2010 gelden deze verboden van 1 september tot en met 30 november.

Verder geldt dat aal die in deze periode eventueel gevangen wordt met een ander vistuig (als bijvangst) dan de zojuist genoemde vistuigen direct in hetzelfde water moet worden teruggezet. Dit geldt dus ook voor aal die aan de hengel is gevangen. Het is ook verboden is om bij het vissen met die andere vistuigen in de betreffende periode aal voorhanden te hebben.

Meldingen

Ziet u in de periode 1 oktober tot en met 30 november 2009 stokken of netten in het water staan, dan hoeft dit nog niet te betekenen dat sprake is van verboden vistuigen. Het is in deze periode namelijk nog steeds toegestaan om in bepaalde wateren met staand net (staand want) te vissen. Ook kan er sprake zijn van een ontheffing van de verboden bijvoorbeeld voor onderzoek waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van de electrovisserij. Ook het vissen met de zegen valt niet onder het verbod omdat dit vistuig niet geschikt is voor het vangen van aal.


Staand want netten

AID

Heeft u echter het vermoeden dat sprake is van een verboden situatie neemt u dan contact op met de Algemene Inspectiedienst (AID) via telefoonnummer 045 – 546 62 30. De AID zal dan zelf actie ondernemen of de reguliere politie vragen om actie te ondernemen.

-> Meer over de aalproblematiek

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.