HSV Service

Evaluatie aalscholverprojecten

12945
12 feb 2014

In de afgelopen vijf jaar heeft Sportvisserij Nederland verschillende proefprojecten gedraaid inzake de bestrijding van aalscholvervraat. Daarbij is op diverse visvijvers onderzocht hoe de visstand kan worden beschermd en waar mogelijk verbeterd.

Een van de drie proefprojecten betrof het plaatsen van gaaskooien. In samenwerking met de Hengelsport Federatie Midden Nederland zijn in maart 2009 in vier vijvers gaaskooien geplaatst. Deze dienen als schuilplaats voor de vis tegen aalscholvers.

Voorafgaand aan het plaatsen van de kooien en één en vier jaar later zijn visserijkundige onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er geen verbetering van de visstand te zien is. Toch zijn alle vier de verenigingen positief over de geplaatste gaaskooien. Zij zijn van mening dat de overlast van aalscholvers is afgenomen en de vangsten beter zijn.

Kruiskarpers

Het uitzetten van kruiskarper was een tweede proef die is uitgevoerd. Kruiskarpers zijn minder predatiegevoelig dan blankvoorn en brasem, en door hun strijdlust en formaat erg in trek bij (wit)vissers. Sinds de start van het project in 2009 is in totaal 21.875 kg kruiskarper (gesubsidieerd door Sportvisserij Nederland) uitgezet bij 83 hengelsportverenigingen. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft afgelopen jaar dertien verenigingen gesubsidieerd bij de aankoop van 2.500 kg kruiskarper.

Uit de resultaten blijkt dat slechts bij een derde van de uitzettingen sprake is van een meerjarig succes. Sleutelfactoren hierbij zijn dat de vissen groter dan 30 centimeter zijn, in een hoge dichtheid (van minimaal 200 kg/ha) en in specifieke, niet te grote visvijvers worden uitgezet.

Orkageluiden

Het derde project betrof proeven met de Cormostop. Dit apparaat zend onder water orkageluiden uit, waardoor aalscholvers vanuit een instinctieve reactie (genetisch ingeprint) op de vlucht zouden gaan. In 2010 en 2011 zijn in samenwerking met Sportvisserij Limburg gedurende de wintermaanden Cormostops in verschillende vijvers geplaatst en de reacties van aalscholvers genoteerd.

Gebleken is dat de helft van de aalscholvers die te water gaat een sterke reactie heeft op de Cormostop, een kwart van de vogels geeft een matige reactie. Dit betekent dat ruim de helft tot driekwart van de aalscholvers van de visvijvers wordt geweerd.

Eindconclusie

Uit de evaluatie van de verschillende projecten is gebleken dat er geen simpele en eenduidige oplossingen zijn om visstanden te beschermen tegen aalscholvervraat. Veelal spelen er meerdere problemen tegelijkertijd bij het beheer van de visstand in een vijver. Ook de verschillen tussen vijvers en de beherende verenigingen hebben grote invloed op de resultaten. Naast bijvoorbeeld beschutting in het water is de productiviteit (de draagkracht) van het water een belangrijk item om voldoende vis in een vijver te behouden.

Als vervolg op de evaluatie van de aalscholverprojecten zal Sportvisserij Nederland in de komende jaren de aandacht richten op een aantal nieuwe projecten voor visvijvers, waaronder het:

  • uitzetten van (kleine) karper in visvijvers;
  • uitzetten van graskarpers tegen overmatige waterplantengroei;
  • mengen en beluchten van visvijvers;
  • bijvoeren in visvijvers.

Hengelsportverenigingen die aan een experiment willen meedoen, kunnen zich aanmelden. Hiervoor zal binnenkort een oproep op onze website worden geplaatst. Meer info over de verschillende projecten is hier te vinden.

Bron: Hét Visblad

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.