HSV Service

Hoe schoon willen we ons water?

5803
26 mrt 2014

Symposium over waterkwaliteitsbeheer en wensen uit de samenleving Op vrijdag 4 april organiseren Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten en Stichting Recreatietoervaart Nederland het symposium ‘Hoe schoon willen we ons water?’. Hierrin staat de ambitie van het Nederlandse waterkwaliteitsbeheer centraal. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen ondersteunen dit symposium.

Dankzij de inspanning van de waterbeheerders is de waterkwaliteit van onze plassen en meren de afgelopen 25 jaar spectaculair verbeterd. Massale vissterftes en overlast van blauwalgen behoren gelukkig tot het verleden. Door de Europese Kaderrichtlijn Water is er ook aandacht gekomen voor de ecologische kwaliteit en inrichting van het oppervlaktewater. Nu de nieuwe generatie waterbeheerplannen in de steigers staat, is de tijd rijp voor een discussie over waar we met het waterkwaliteitsbeheer heen willen. Kortom: is ons water al schoon genoeg en wat zijn de uitdagingen waar we nog voor staan?

Dat steeds meer wateren helder worden, is toe te juichen. En dat de inrichting van veel wateren verbetert ook. Schoon water en een goed functionerend ecosysteem staat echter niet gelijk aan steriel leidingwater of een systeem dat dichtgroeit met waterplanten. In dat licht zal op het symposium worden gediscussieerd over het gewenste beheer in watersystemen. Daarbij ligt de nadruk op het maatschappelijk belang van het waterkwaliteitsbeheer. Schoon water is immers ook een belang van zeilers, motorbootvaarders, kanoërs, zwemmers en sportvissers. Hoe zorgen we ervoor dat de wensen van de samenleving ten aanzien van hun water in lijn (blijven) liggen met de doelen van het waterkwaliteitsbeheer? Wat moet er nog gebeuren en wie moet dat gaan doen? Met diverse lezingen en een paneldiscussie zullen deze vragen tijdens het symposium worden beantwoord.

Het symposium ‘Hoe schoon willen we ons water?’ vindt plaats in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Dagvoorzitter is Jan Jaap de Graeff, onder meer oud-voorzitter van de Unie van Waterschappen en voormalig directeur van Vereniging Natuurmonumenten.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00-10.15 uur Opening door dagvoorzitter, Jan Jaap de Graeff
10.15-10.45 uur ‘Het wordt nooit meer zoals het was & Wanhoop nooit aan vooruitgang’
De (on)mogelijkheid van natuurherstel in Delta en IJsselmeergebied
Roel Posthoorn, projectdirecteur Marker Wadden Natuurmonumenten
10.45-11.15 uur Schoon Water, maak er en een Sport van
Geert Dijks, hoofd branchebelangen HISWA Vereniging en Nanke den Daas,
CEO Den Daas Recreatie
11.15-11.45 uur

‘De Schone meren des doods’
Waterkwaliteit tussen realisme en romantiek
Eric Marteijn, bestuurslid Sportvisserij Nederland en Jaap Quak
hoofd Kennis & Informatie Sportvisserij Nederland

11.45-13.00 uur Pauze met lunchbuffet
13.00-13.30 uur Reflectie Unie van Waterschappen,
Hennie Roorda, lid van het dagelijks bestuur Unie van Waterschappen
en waterschap Rivierenland
13.30-14.00 uur Reflectie ministerie van Infrastructuur en Milieu,
Elaine Alwayn, directeur Water en Bodem
14.00-14.30 uur Afsluitende paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter met de inleiders
14.30-15.30 uur Afsluiting met een drankje

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide