HSV Service

College B&W ontraadt hengelverbod Amsterdam

9219
14 jan 2015

Vandaag is in de gemeente Amsterdam tijdens een voorbereidende Raadscommissie gediscussieerd over het voorgestelde visverbod door de Partij van de Dieren. Tijdens de vergadering bleek dat de overgrote meerderheid van de politieke partijen het voorstel van de PvdD niet steunt.

Alleen GroenLinks sprak zich uit tegen de hengelsport en sloot zich aan bij de PvdD. De andere partijen steunen het PvdD-voorstel daarentegen niet. De meerderheid van de leden sluit zich aan bij het bestuurlijk advies (pdf) van wethouder Ivens namens het college van B&W dat de gemeenteraad ontraadt om in te stemmen met een hengelverbod. De georganiseerde sportvisserij is blij met de houding van de Amsterdamse gemeenteraad en het bestuurlijk advies van het college van B&W.

In het bestuurlijk advies benadrukt het college van B&W dat de discussie over een mogelijk hengelverbod op basis van dierenwelzijn niet op gemeentelijk, maar op landelijk niveau thuishoort. In de Tweede Kamer is dat geen issue en ook niet aan de orde. Ook geeft het college van B&W in het advies aan niet voorbij te willen gaan aan de belangen van de sportvissers.

Voorlichting

Wel gaven de leden van de Raadscommissie aan dat hengelsportorganisaties goede voorlichting moeten geven aan sportvissers om op een verantwoorde en respectvolle wijze met de vis om te gaan. Sportvisserij Nederland – die de Amsterdamse Hengelsportvereniging in dit dossier bijstaat – deelt die opvatting en geeft hier op allerlei manieren al invulling aan. De sportvisserijorganisaties hebben de raadsleden en de wethouder ook uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

De PvdD wil haar voorstel vooralsnog aanhouden om te bezien of zij dit al dan niet nog zal aanpassen. Een eventuele hoofdelijke stemming over het hengelverbod zou dan alsnog kunnen plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.