HSV Service

Karpers: ‘on the move’

15994
11 aug 2015

In verschillende ondiepe meren in de Verenigde Staten komt de karper in hoge dichtheden voor. Het gaat om wateren in regio’s met een landklimaat waar de karper zeer succesvol recruteert. In Nederland zijn de omstandigheden totaal anders en is dit niet aan de orde.

Langer winters met ijsbedekking beperken het aantal predatoren zoals snoek (wintersterfte) en de warme zomers zorgen voor hoge groeisnelheden en daarmee overleving van het karperbroed in delen van de Verenigde Staten.

In dichte bestanden met ook veel kleine exemplaren, kan de karper het ecosysteem, de waterkwaliteit en het voorkomen van waterplanten negatief beïnvloeden. Beperking van de populaties is in deze situaties een vaak gesteld beheerdoel. Om te komen tot geschikte beheermaatregelen, is kennis nodig over het gedrag van de karper, in het bijzonder in de ruimtelijke verspreiding van de vissen door de seizoenen heen. In twee meren heeft men daartoe het verplaatsingsgedrag en -patroon van karper nader onderzocht.

Naar schatting was het bestand in beide met elkaar verbonden meren opgebouwd uit meer dan 100 karpers/ha (lengte tot 80 cm, gemiddeld gewicht 4,6 kg/st). Twintig karpers werden voorzien van een zender en circa 1,5 jaar gevolgd met een draagbare, mobiele hydrofoon. De data werden gegroepeerd en geanalyseerd naar verspreiding van de karper per maand en per dagdeel: ochtendschemering-dag-avondschemering-nacht.

De individuele variatie bleek groot: van tamelijk honkvaste karpers tot uitgesproken zwervers die zich meer dan 5 km/dag verplaatsten. In mei, juni en augustus was vooral ondiep water/oeverzone in trek, in juli en in de wintermaanden het diepere water. Vooral in de maand mei bleken de karpers zich in de ochtenden dichtbij de oevers te bevinden, in ochtenden in september het minst. Voor de middagen waren dit de maanden augustus (dichtbij oever) resp. november ( verst verwijderd). De gemiddelde verplaatsing was 134 meter/uur met een range van 41 -242 meter/uur. In oktober bleek de karper het meest reislustig met een gemiddelde van 166 meter/uur. De karpers waren het meest actief in de avondschemering, in de ochtendschemering het minst. Dit gold voor alle maanden.

Bronnen: Hennen, M.J. & M.L. Brown (2015). Movement and spatial distribution of common carp in a South-Dakota glacial lake system: implications for management and control. N. Am. J. Fish.Manag. 34: 1270-1281.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide