HSV Service

Aanpak zeebaarsstroperij Maasvlakte

1668
15 apr 2021

De vele waarnemingen en meldingen door sportvissers van zeebaarsstroperij bij Futureland op de Maasvlakte zijn voor Sportvisserij Zuidwest Nederland aanleiding geweest om in overleg te treden met de Zeehavenpolitie in Rotterdam. Daaruit is voortgekomen dat BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland hier ook gaan controleren en een nader te bepalen gebiedsgerichte maatregel wordt voorbereid.

De BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn in principe enkel bevoegd om te controleren en te handhaven op wateren waarvan deze hengelsportfederatie de schubvisrechten huurt (of wanneer aangesloten hengelsportverenigingen die in het bezit zijn van het visrecht dat vragen). Het zogenaamde ‘kustwater’ rond Futureland valt daar helaas buiten. Dat de misstanden daar ondanks de grote hoeveelheid acties van de Zeehavenpolitie (vaak op ons verzoek) niet geheel zijn uitgebannen, geeft aan dat dit een structureel probleem is. Daarom is afgesproken om samen actie te ondernemen en controleren en handhaven sportvisserij BOA’s inmiddels onder de bevoegdheid van de Zeehavenpolitie. Dit om stroperij en andere excessen uit te bannen en deze taferelen – die niets met sportvissen te maken hebben – de sportvisserij niet in een kwaad daglicht te laten stellen.

Gebiedsgerichte maatregel

Om dit probleem structureel aan te pakken zal Sportvisserij Zuidwest Nederland samen met de Zeehavenpolitie het bevoegd gezag vragen een nader te bepalen gebiedsgerichte maatregel te treffen. Dit doet het met frisse tegenzin: het is jammer dat zo’n maatregel ondanks de vele controleacties van de Zeehavenpolitie nodig is, maar de sportvisserij heeft ook veel te verliezen in het havengebied. Daarom zet de georganiseerde hengelsport zich in om de excessen rond de koelwaterafvoerpunten te stoppen en de visstand op die plek te beschermen. De bedreiging die deze excessen vormen voor onze sport en hobby kunnen we niet negeren.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide