Voorlichtingsavonden karpervisvijvers


Commerciële karpervisvijvers zijn hot. Ook hengelsportverenigingen kunnen een eigen vijver als karpervisvijver inrichten. Om ze daarbij te ondersteunen organiseert Sportvisserij Nederland door het hele land voorlichtingsavonden over dit onderwerp.

De karpervisvijver begon zijn opmars in Engeland. In deze visvijvers met veel kleine schub- en spiegelkarpers wordt vooral met de vaste stok gevist. In Nederland heeft dit navolging gekregen in commerciële visvijvers, maar ook verenigingen met een eigen vijver kunnen deze als karpervisvijver inrichten.

Kweekvis

In de meeste visvijvers wordt vis uitgezet om het bestand op peil te houden. Deze pootvis is vaak afkomstig van ‘open’ water, wat nadelig is voor sportvissers die op het open water vissen. Bovendien is het rendement van deze uitzettingen twijfelachtig omdat vis van ruim, open water vaak verpieteren in vijvers. Daarom zet Sportvisserij Nederland in op het gebruik van gecertificeerde pootvis uit kwekerijen.

Advies en subsidie

Het inrichten en optimaal beheren van een karpervisvijver is wat anders dan een traditionele visvijver bestieren.
Uw federatie kan u samen met Sportvisserij Nederland adviseren bij de uitvoering hiervan. Ook is er subsidie beschikbaar voor verenigingen die hiermee aan de slag willen gaan. Om hen hierover verder te informeren organiseert Sportvisserij Nederland komend najaar en winter verspreid door het land voorlichtingsavonden over karpervijvers.Download presentatie

De avonden hebben plaats gevonden in 2016/17.

Download hier de presentatie van de voorlichtingsavond Karpervisvijvers.
Divide