Voor wie is de zeeVISpas bedoeld?

Het vissen in zee is niet vergunningplichtig. Echter voor het vissen in enkele
zoute Deltawateren, namelijk het Veerse Meer en het Grevelingenmeer is wel een schriftelijke toestemming vereist. Ook voor het spitten van zeeaas in het Deltagebied is een vergunning noodzakelijk. De zeeVISpas in combinatie met
de Lijst van Zeevismogelijkheden voorziet in deze schriftelijke toestemming
(visvergunning). Daarnaast heeft u de zeeVISpas (of VISpas) nodig wanneer u mee wilt doen aan officiële (zeevis)wedstrijden van Sportvisserij Nederland of de federaties. Uitsluitend de aangesloten hengelsportverenigingen geven de zeeVISpas (en VISpas) uit. Alle adressen van deze verenigingen zijn te vinden op
www.sportvisserijnederland.nl.
De wateren en de spitvergunningen die in deze lijst zijn opgenomen, zijn ingebracht door Sportvisserij Zuidwest Nederland in het kader van de onderlinge
uitwisseling van vergunningen.

Binnenwater
De zeeVISpas is voor sportvissers die enkel in de zoute wateren vissen. Als u in het binnenwater wilt vissen, dan heeft u altijd een schriftelijke toestemming (visvergunning) nodig. Bij een lidmaatschap van een (aangesloten) vereniging kunt u i.p.v. een zeeVISpas een VISpas afnemen, met daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren. Daarmee mag u in heel veel wateren in geheel Nederland vissen (inclusief de zeevismogelijkheden).
Nadere informatie is te vinden op www.vispas.nl.
Divide