Veel gestelde vragen


Wat is O.O.G. en wat is het precieze doel van dit proces?

De Organisatie Ontwikkel Groep (kortweg O.O.G.) bestaat uit bestuurders en directeuren/ managers vanuit Sportvisserij Nederland, federaties en specialistenverenigingen en wordt ondersteund door drie externe procesbegeleiders/ organisatieadviseurs. Elk lid zit in de groep zonder last en ruggespraak. De O.O.G. is in 2019 ingesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van Hiemstra & De Vries in 2018.

Het doel van O.O.G. is:

"Breng een proces op gang met als doel de sportvisserij in Nederland -nog- slagvaardiger, daadkrachtiger, eenduidiger en toekomstbestendiger te maken, zodat zo optimaal mogelijk de belangen en de behoeften van de sportvisser in Nederland wordt gediend."Wat is de status? Wat is er tot nu toe bereikt?

De leden van O.O.G. zijn inmiddels een aantal keer bij elkaar gekomen en werken aan een plan van aanpak. Hierbij worden twee sporen onderscheiden: verandering van de cultuur en verandering van de structuur. Hier lees je er meer over.


Wanneer is er duidelijkheid over een nieuwe structuur?

Er is op dit moment niet sprake van een concrete 'einddatum' van het proces naar een meer toekomstbestendige sportvisorganisatie. Ook is nu nog niet duidelijk hoe de nieuwe structuur er precies uit zal zien. Het verbetertraject is een 'organisch' proces waarbij betrokkenheid en draagvlak in de diverse organisatielagen, inclusief verenigingen, cruciaal is. Die fase wordt nu in gang gezet via het organiseren van inspiratiesessies en het inrichten van werkgroepen.
Wat is de planning?

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de inspiratiesessies in maart en april te organiseren in het hele land. Vervolgens zouden werkgroepen worden geformeerd en presentaties worden gegeven bij Ledenvergaderingen. Dat is ook de plek/ het moment waar besluiten genomen kunnen worden omtrent organisatieverbeteringen.

Corona heeft logischerwijs flinke impact op dit proces. Lees hier meer.

Waar vind ik meer informatie/ bij wie kan ik terecht?

Neem gerust contact op met leden van de O.O.G. Deze komen bij de secretaris terecht en worden z.s.m. in behandeling genomen.

Leden van de O.O.G. zorgen voor een actieve informatievoorziening naar diverse organisatie-onderdelen:
  • Kantoor Bilthoven – Frank Berteling, Danny Bok
  • Kantoren federaties – Bjorn Schutz, Frank Berteling, Patricia Koelen
  • Bestuur Sportvisserij Nederland – Peter Paul Blommers
  • Besturen federaties – Frits Jager, Bennie van Til
  • Specialisten VNV, SNB, KSN – John Hagens
Vanaf april zullen ook mailings worden verstuurd met updates.

Welke relatie heeft het huidige proces t.o.v. de fase Hiemstra/ De Vries?

Tijdens een extra ALV van Sportvisserij Nederland in december 2017 hebben de leden geconcludeerd de ambitie te hebben samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de hengelsportorganisatie. Om hieraan richting te geven is een brede werkgroep ingesteld uit bestuurders en medewerkers van federaties.

Deze werkgroep heeft geadviseerd een extern bureau in te huren om samen met Sportvisserij Nederland en de federaties een analyse te maken van de huidige situatie en een toekomstvisie te ontwikkelen. In samenspraak met Bureau Hiemstra & De Vries heeft een traject er toe geleid dat in 2018 een rapport is opgeleverd.

Het doel van O.O.G. is dat mede op basis van de uitkomsten van het rapport Hiemstra en De Vries (pdf, 2018) er wordt gewerkt aan doorontwikkeling van de organisatie. Hoe precies, lees je hier.


Hoeveel invloed heeft onze federatie of specialistengroep in dit proces? Hoe is bijvoorbeeld het OOG samengeteld?

Lees hier meer over de samenstelling van de O.O.G. Elk lid zit in de groep zonder last en ruggespraak.

Hoe kan mijn vereniging een bijdrage leveren aan dit procecs?

Verenigingen vormen een cruciale laag in de georganiseerde hengelsport. Ze zijn eerste aanspreekpunt voor hun leden, zo'n 550.000 sportvissers in Nederland. In het proces om samen tot een meer toekomstbestendige organisatie te komen worden verenigingen uitvoerig betrokken. Lees hier meer.


Welke gevolgen voor de organisatiestructuur heeft dit proces?

Hoe de organisatie er straks precies uit zal zien, is nu nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat we een aantal zaken veel slimmer en efficiënter kunnen doen. De werkgelegenheid staat in ieder geval niet ter discussie. De uitgangspunten zijn in het proces zijn:
 • De sportvisser staat centraal.
 • Als behoeften voor de sportvisser worden onder meer gezien; dat er water moet zijn, waar in gevist kan/ mag worden, met voldoende vis en brede vismogelijkheid, waarbij het water toegankelijk is en het sportvissen op voldoende maatschappelijk draagvlak, nu en in de toekomst, kan -blijven-rekenen.
 • Voor de organisatie geldt het beginsel: waarbij wat centraal/ decentraal geregeld wordt, volgt uit de opgave voor de nieuwe organisatie
 • Werkgelegenheid staat niet ter discussie.

Ik vind hier wat van en/of wil een bijdrage leveren. Hoe kan dat?

In het proces naar een betere organisatie zijn we vooral op zoek naar goede mensen. Mensen met energie, positiviteit en daadkracht. Friskijkers en dwarsdenkers. Iedereen kan straks deelnemen aan werkgroepen, masterclasses en klankbordgroepen. Aanmelding kan via deze website en tijdens de inspiratiesessies die binnenkort zullen worden georganiseerd.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide