Visie en aanpak O.O.G. (werkdocument)

De O.O.G. onderscheidt twee belangrijke sporen om tot een betere organisatie te komen: aanpassingen aan de cultuur (hoe we dingen doen en samenwerken) en aan de structuur (hoe zaken georganiseerd zijn).

O.O.G. gebruikt een zogenaamd 'Werkdocument'. Dit is een levend document, ofwel work-in-progress van O.O.G.. Het is geenszins de bedoeling dat dit document een formele status krijgt, maar het document geeft het proces om tot een meer toekomstbestendige organisatie te komen goed weer.

-> Bekijk hier het Werkdocument O.O.G. (pdf)

Twee sporen: cultuur- en organisatieverandering 

Er zijn twee belangrijke regels in de Veranderkunde:
  1. structuur volgt inhoud en dynamiek, en:
  2. met structuur pas je cultuur en gedrag niet aan
Beide sporen lopen parallel aan elkaar en moeten elkaar versterken. Enerzijds betreft dit een spoor naar het realiseren van nieuwe energie, een cultuurverandering met een andere manier van werken en elkaar aanspreken. Anderzijds loopt een proces naar wijziging van de organisatiestructuur. De structuur volgt altijd de inhoud en de structuur is geen doel op zichzelf.

Ad 1) Organisatiestructuur


Als je weet wat je wilt bereiken (ambities) en hoe je dat wilt doen (samenwerken), dan volgt van een logische structuur. In veel gesprekken die zijn gevoerd neemt de huidige structuur een zeer prominente plek in. Om die reden wordt nu ook al gewerkt aan het tweede spoor. Er is een drietal acties ondernomen:

Overzicht huidige organisaties


Als eerste wordt er een foto gemaakt van de (werking van de) bestaande structuur: denk hierbij aan de financiële, fiscale en juridische aspecten, de inrichting van HR en automatisering bij Sportvisserij Nederland en de federaties. 

Dat noemen we ook wel een 'due diligence onderzoek'. Hieruit blijkt waar in de huidige structuur de grootste knelpunten en systeemfouten zitten. Vaak valt dan ook direct op waar zaken eenvoudiger en efficiënter geregeld kunnen worden.

Organisatiemodellen in de sport en bij (andere) belangenorganisaties


Ten tweede zijn door de adviseurs verschillende organisatiemodellen verkend. Deze verkenning tref je aan in de bijlage organisatiemodellen. Dit betreft bekende organisatiemodellen in de sport en betreft een feitelijke weergave. Dit document dient ter inspiratie en is van belang vanwege de aansluiting bij NOC*NSF waarbij Sportvisserij Nederland sinds enkele jaren is aangesloten.

Analyse governance in relatie tot de huidige governance


Aan de hand van de bestaande modellen en de huidige stand van zaken op het gebied van de feitelijke bestuurssituatie (de 'governance') bij belangenorganisaties wordt deze binnen de georganiseerde hengelsport geanalyseerd en getoetst.

Ad 2) Cultuur en thema’s van O.O.G.


Het tweede spoor gaat over de cultuur binnen de georganiseerde hengelsport. Hoe vitaliseren we de sportvisserij in Nederland? Hoe komen we tot één gedragen visie? Hoe bouwen we in onderling vertrouwen aan onze toekomst? Hoe werken we beter samen tussen sportvisser, verenigingen, federaties en bestuur?

Mensen nodig


De huidige inrichting van de organisatie heeft ons de afgelopen decennia geweldig geholpen de sportvisserij te ontwikkelen. Mede daardoor staan we nu op een uitstekend niveau als sportvisserij. Daar mogen we met gepaste trots op terugkijken.

Door de veranderende maatschappij en vooral de snelheid daarvan, is het echter noodzakelijk kritisch te beoordelen hoe we de georganiseerde sportvisserij daarop moeten aanpassen om krachtiger en toekomstbestendiger te functioneren.

De huidige structuur is deels verouderd en helpt niet. Een groot deel van de vraagstukken die we tegenkomen raakt evenwel de cultuur. En we weten allemaal dat we met een nieuwe structuur of een reorganisatie geen cultuur veranderen, integendeel.

We hebben goede mensen nodig die met goede ideeën vitaliteit en innovatie binnen Sportvisserij Nederland brengen. Daarom sturen we er in O.O.G. op aan om een beweging op gang te brengen, die op basis van urgente thema’s probeert nieuwe mensen (ook extern) aan ons te binden. Het gaat daarbij o.a. om maatschappelijke acceptatie, activeren en verhogen van deelname verenigingen (frequentie en diversiteit) en inzet op vis en visstand.

Energie


O.O.G. gaat daar op een aantal thema’s extra nadruk leggen en gaat het proces met veel energie versnellen. O.O.G. ontwikkelt echter geen (nieuw) beleid maar werkt binnen de bestaande beleidskaders zoals vastgesteld door georganiseerde hengelsport. Het gaat er om dat nieuwe energie ontstaat, waardoor samenwerken een andere, meer plezierige betekenis krijgt.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide