Rapport Hiemstra en De Vries (2018)


Tijdens een extra ALV van Sportvisserij Nederland in december 2017 hebben de leden geconcludeerd de ambitie te hebben samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de hengelsportorganisatie. Om hieraan richting te geven is een brede werkgroep ingesteld uit bestuurders en medewerkers van federaties.

Deze werkgroep heeft geadviseerd een extern bureau in te huren om samen met Sportvisserij Nederland en de federaties een analyse te maken van de huidige situatie en een toekomstvisie te ontwikkelen. In samenspraak met Bureau Hiemstra & De Vries heeft een traject er toe geleid dat in 2018 een rapport is opgeleverd: Toekomst van de hengelsport, inventarisatie en advies over organisatie van de hengelsport, Hiemstra & De Vries, oktober 2018 (pdf). Uit dit traject komen kortweg de volgende conclusies:

  • er is niet één organisatie
  • er ontbreekt een gedeelde visie
  • veel gaat top-down
  • er is onduidelijkheid in besluitvorming
  • de rolverdeling is niet helder
  • er is veel wantrouwen in de organisatie

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide