Onderzoeksrapport 'Organisatie van de hengelsport in Nederland'


In 2019 is door het Mulier Instituut een groot onderzoek over taken en structuur van federaties en Sportvisserij Nederland bij een groot aantal hengelsportverenigingen uitgevoerd. Hierbij is onderzocht hoe zij de dienstverlening van de federaties en Sportvisserij Nederland waarderen en welke veranderingen zij wensen.

In 2018 is Sportvisserij Nederland samen met de federaties een proces gestart om de hengelsportorganisatie in Nederland toekomstbestendig te maken. Het Mulier Instituut heeft in 2019 de waardering van (1) hengelsportverenigingen voor de dienstverlening en ondersteuning door de regionale federaties en door Sportvisserij Nederland en (2) de wensen voor de organisatorische structuur van de hengelsport in Nederland in kaart gebracht.
Samenvatting


Eind 2018 kende Nederland 783 hengelsportverenigingen waarbij bijna 580.000 sportvissers waren aangesloten. Sportvisserij Nederland vertegenwoordigt, als de landelijke overkoepeling van de georganiseerde hengelsport in Nederland, nationaal en internationaal de belangen van de Nederlandse sportvisserij. De zeven federaties verzorgen de regionale belangenbehartiging en ondersteuning van de hengelsportverenigingen in hun regio. In 2018 is Sportvisserij Nederland samen met de federaties een proces gestart om de hengelsportorganisatie in Nederland toekomstbestendig te maken.

Het Mulier Instituut heeft in 2019 de waardering van (1) hengelsportverenigingen voor de dienstverlening en ondersteuning door de regionale federaties en door Sportvisserij Nederland en (2) de organisatorische structuur van de hengelsport in Nederland in kaart gebracht. 

Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen samengevat:

Waardering en behoefte advies en ondersteuning


 • Meer dan twee derde van de hengelsportverenigingen in Nederland (69%) geeft aan ondersteund te worden bij hun taken en verantwoordelijkheden door de regionale federaties en/of Sportvisserij Nederland. Kleine hengelsportverenigingen ontvangen minder vaak ondersteuning dan middelgrote en grote hengelsportverenigingen.
 • De meeste ondersteuning door federaties vindt plaats op het gebied van het verbeteren van de visstand of viswater (45%), bij overleg met gemeenten en waterschappen (36%) en bij het behoud/uitbreiding van visrechten (23%).
 • De meeste ondersteuning door Sportvisserij Nederland vindt plaats op het gebied van bestuurlijke, (leden)administratieve of financiële zaken (43%), de verbetering van de visstand of viswater (30%) en bij het opleiden van bestuurders/vrijwilligers (18%).
 • Ongeveer negen op de tien hengelsportverenigingen die afgelopen jaar ondersteuning hebben ontvangen van de federatie en/of Sportvisserij Nederland, waarderen deze ondersteuning als voldoende of goed.
 • 85 procent van de hengelsportverenigingen wil in de komende jaren ondersteuning ontvangen.
 • Net als in de voorgaande jaren, verwachten verenigingen in de komende jaren de meeste behoefte aan ondersteuning te hebben bij het verbeteren van de visstand of viswater (41%) en bij overleg met gemeenten en waterschappen (34%).
 • Controle langs de waterkant (31%) en het werven van bestuurders/vrijwilligers (27%) en leden (14%) zijn terreinen waarop hengelsportverenigingen, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, in de toekomst meer ondersteuning op willen ontvangen.

Waardering en behoefte structuur hengelsportorganisatie


 • Ongeveer één derde van hengelsportverenigingen is van mening dat de structuur van de hengelsport in Nederland op deze manier goed werkt (32%), democratisch (33%) en slagvaardig (29%) is. Ruim één op de vijf verenigingen is het met deze drie aspecten oneens.
 • Twee op de vijf hengelsportverenigingen (41%) zijn van mening dat de structuur van de hengelsportorganisatie efficiënter kan worden ingericht.
 • Veel hengelsportverenigingen vinden het verschil in taken en verantwoordelijkheden van de federaties en Sportvisserij Nederland op dit moment onduidelijk. Daarom pleiten verenigingen voor een herinrichting van de organisatiestructuur of functiescheiding en/of betere communicatie over de taken en verantwoordelijkheden van de federaties en Sportvisserij Nederland.
 • Verenigingen wensen meer contact met en een proactieve houding van de federaties en Sportvisserij Nederland.
 • Verenigingen pleiten voor het kritisch onder de loep nemen van de integriteit van bestuursleden bij federaties en de stemverdeling bij de algemene vergaderingen van federaties. Met name kleine verenigingen zijn ontevreden over hun invloed binnen de federatie en Sportvisserij Nederland.
 • Tot slot geven verenigingen aan meer democratische invloed te wensen door het invoeren van vernieuwende democratische initiatieven.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide