Instructie Virtuele Teamsessies: 2-tallen en Teams


We willen de komende juni en begin juli gebruiken voor een groot aantal Virtuele Teamsessies. Daarvoor vragen we jullie participatie.

Deze interactieve sessies zijn een essentieel onderdeel in de route naar een betere samenwerking in de georganiseerde hengelsport. Lees meer hierover in het Organisatie ontwikkelplan. 

Hoe we dat gaan doen: groepen van 6 en duo’s


We gaan de werkorganisatie en de bestuurders in kleine groepen van maximaal 6 mensen indelen. De mensen in de groepen komen uit verschillende organisatie-eenheden en hebben verschillende functies. Verder is de invulling willekeurig/ random gekozen. Elke groep heeft een ‘O.O.G.-begeleider’. Hij of zij ‘bewaakt’ het proces en bij hem of haar kun je terecht met eventuele vragen.

-> De groepsindeling wordt per mail rondgestuurd.

Stappen: wat we van jou verwachten


1) De groep kiest één voorzitter uit de groep

2) Maak tweetallen (buddies)


De zes mensen verdelen we in tweetallen die elkaar gaan videobellen, waarbij jullie onderstaande 6 vragen beantwoorden:

  1. Elkaar beter leren kennen. Wat is jouw verhaal?
  2. Elkaars werksituatie (of bestuurlijke rol) en de specifieke context leren kennen. Wat is het verhaal van jouw organisatie?
  3. Achterhalen waar je trots op bent, in je werk of bestuur voor de Sportvisserij. Waar zit jouw plezier of drive of motivatie of inspiratie?
  4. Achterhalen op welke gebieden we slim kunnen samenwerken of nog beter kunnen samenwerken (speerpunten).
  5. Wat dat van ons als werknemers of bestuurders vraagt: houding, gedrag, kennis en inzicht.
  6. Welke voorwaarden dan ingevuld moeten worden? Welke tips heb je hierbij voor de organisatie?

3) De voorzitter organiseert een Teamvergadering met de groep + 1 O.O.G.-lid (zie groepsindeling)

Als alle tweetallen elkaar gebeld hebben komt er onder begeleiding van de voorzitter een Teamvergadering met de groep + het gekoppelde O.O.G.-lid.

Daar stelt ieder zijn buddy uit het tweetal voor aan de rest (dus zes keer een korte introductie). Je vertelt dus het verhaal van jouw buddy. Tevens worden de antwoorden op de andere 6 vragen gepresenteerd. Afsluitend wordt er met het Team van 6 getracht een lijst van max 10 tips te geven aan de organisatie.


4) De voorzitter mailt de tips uiterlijk 6 juli naar info@sportvistoekomst.nl, inclusief de deelnemers en het groepsnummer.

Het vervolg

De uitkomsten van dit traject worden verwerkt in een vervolgaanpak voor de organisatieontwikkeling, die we echter eerst terugkoppelen aan alle betrokkenen. Als het mogelijk is doen we dat met een fysieke bijeenkomst, maar als dat nog niet mogelijk is zullen we weer een beroep doen op de digitale mogelijkheden.

We gaan dit bewust nog niet dicht timmeren, omdat we wendbaar willen blijven en veel van de tips en creativiteit van onze mensen verwachten. We hopen op een enthousiaste deelname, het is immers onze organisatie!

-> Meer over het veranderproces lees je op www.sportvistoekomst.nl.

Planning:

  • Gesprekken tweetallen – uiterlijk 21 juni
  • Teamsessie – uiterlijk 5 juli
  • Deadline max 10 organisatietips: maandag 6 juli

Mocht je vragen hebben over voorgaande, neem dan gerust contact op met het O.O.G.-lid dat aan jouw groep is gekoppeld (zie groepsindeling), via ons contactformulier op de website of via info@sportvistoekomst.nl.


Heel veel succes en plezier tijdens de sessies!

O.O.G.


Bennie van Til, Björn Schutz, Frank Berteling, Frits Jager, John Hagens, Patricia Koelen, Peter Paul Blommers en adviseurs Berend Rubingh, Marjan Olfers, Danny Bok (secretaris)

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide