Vis & water

Rijnland hervat waterafvoer Schiphol terrein

5057
21 jul 2008

Leiden, gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland en Ministerie van LNV. Advies om niet te zwemmen en vissen blijft van kracht.

Sinds maandagmiddag 21 juli 2008 voert het hoogheemraadschap van Rijnland via ringvaart (van Aalsmeer tot Halfweg) water af dat afkomstig is van het Schiphol terrein. De eerdere maalstop van het Schiphol terrein wordt hierdoor opgeheven.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de afgelopen dagen met succes het, met blusschuim vervuilde, water dat op Schiphol was achtergebleven, geïsoleerd in bassins. Het waterstelsel op het Schiphol terrein, waarin het vervuilde water eerder lag, heeft nog een lage concentratie perfluorverbindingen. Dit waterstelsel loopt door de hevige regenval de afgelopen dagen nu vol. Via het gemaal Bolstra aan de ringvaart wordt deze concentratie verdund tot een zeer lage, verantwoordde concentratie.

Toch wil het hoogheemraadschap van Rijnland, na overleg met Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanraden om uit voorzorg de komende 3 dagen niet in de ringvaart en het Noordzeekanaal te zwemmen en ook geen vissen uit deze wateren te consumeren.

Het gaat hier om een verontreiniging met blusmiddel afkomstig van Schiphol-oost. Dit blusmiddel bevat perfluorverbindingen, waarvan PFOS (perfluorooctaansulfonaat) de belangrijkste is. Deze stof is schadelijk voor het milieu, maar Rijnland verwacht dat het in zeer lage concentraties geen effecten heeft op waterorganismen. Metingen hebben inmiddels aangetoond dat de stof in zeer lage concentraties in het oppervlaktewater aanwezig is.

Bron: Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland en Ministerie van LNV.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide