Vis & water

Cursus Visstandmonitoring

10905
30 okt 2008

Veel karper tijdens cursus Visstandmonitoring in Haren. Op 28 oktober vond in de noordplas van HC Sassenhein in Haren de cursus Visstandmonitoring plaats.

Twintig cursisten kregen van George Hampsink, Bert Zoetemeijer en Gerrit van Eck van Sportvisserij Nederland les in de basisprincipes van onderzoek naar de visstand. Hoe voer je onderzoek uit, hoe verwerk je de vis, hoe herken je de diverse soorten?

Veel aandacht was er voor het werk in de praktijk. In de plas is gevist met elektro-apparatuur en de zegen. Dit leverde teilen vol vis op, waaronder veel karpers. De cursisten hebben geleerd hoe je de vis sorteert, noteert en weer laat zwemmen, waarbij de zorg voor het welzijn van de vissen voorop dient te staan.

Het uiteindelijke doel van de opleiding van vrijwilligers is dat de federatie de beschikking krijgt over een monitoringsteam dat zelfstandig, onder begeleiding van een deskundige coördinator en in samenwerking met de beroepsvissers, visstandonderzoek kan uitvoeren dat voldoet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. In waterschap Noorderzijlvest wordt al twee jaar volgens deze methode gewerkt, waarbij Klaas Land en Auke Drommel namens de federatie aan de onderzoeken meewerken.

Eén voordeel van monitoring in eigen beheer kwam ook tijdens de cursus naar voren: het enthousiasme en de liefde voor vis en diens watermilieu is bij de federatievrijwilligers bijzonder groot. Heel positief was ook dat uit de waterschappen Velt en Vecht en Hunze en Aa’s belangstelling voor deze cursus was.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het bestuur van HC Sassenhein dat belangeloos het clubgebouw en de plas voor deze dag beschikbaar stelde.

Bekijk foto album

Bron: Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.