Vis & water

Swalm weer in natuurlijke vorm

5865
03 nov 2008

Bron: waterschappeelenmaasvallei.nl. Waterschap Peel en Maasvallei heeft de herinrichtingswerkzaamheden van de Swalm ter hoogte van zwembad De Bosberg afgerond, waardoor het natuurlijke karakter van deze beek is hersteld.

Om de visstand in de Swalm een extra impuls te geven, heeft het waterschap een stuw en vistrap verwijderd en een halve kilometer meanderende Swalm aangebracht, waardoor vismigratie en macrofauna meer kans krijgt.

De Swalm is een vrij meanderende beek met een hoge landschappelijke en ecologische waarde. De beek ontspringt in Duitsland en stroomt ten noordwesten van de kern van Swalmen uit in de Maas. In de dertiger jaren is een stuw aangelegd in de Swalm om een gedeelte van het Swalmwater naar zwembad De Bosberg te leiden. In de negentiger jaren heeft het waterschap een vistrap aangelegd om de stuw heen. Deze functioneerde niet goed. Ook pasten de stuw en de vistrap niet in het natuurlijk karakter van de Swalm. Daarom heeft het waterschap deze verwijderd. Om de vismigratie te verbeteren en het natuurlijk karakter van de Swalm te herstellen, hebben ze plaats gemaakt voor ruim 500 meter extra meanderende Swalm.

Door deze meandering en het versmalde profiel van de Swalm, wordt het waterpeil dusdanig opgestuwd dat het oorspronkelijke waterpeil behouden blijft voor de roeivijver en voor het achterliggende leefgebied van de zeggekorfslak. Als extra voorziening voor de roeivijver is een wateraanvoerleiding aangelegd vanuit een hoger liggend gedeelte van de Swalm.

In het kader van het grensoverschrijdende Interreg project ‘Aquaplanning Swalm’, is in de negentiger jaren een inrichtingsplan Swalm, inclusief Teutebeek en Eppenbeek, opgesteld. Hierin zijn diverse maatregelen voorgesteld om de ecologische kwaliteit van het stroomgebied van de Swalm te vergroten. Eén van deze maatregelen is het verbeteren van de vismigratie ter hoogte van zwembad De Bosberg in Swalmen, wat inmiddels is gebeurd. Alle betrokken partijen hebben hun specifieke kennis kunnen inbrengen, zodat er een goede belangenafweging heeft plaatsgevonden. Provincie Limburg heeft 50% van de uitvoeringskosten van deze maatregel voor haar rekening genomen.

Bron: waterschappeelenmaasvallei.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide