Vis & water

Betere waterkwaliteit door inrichting natuurvriendelijke oevers

5882
24 nov 2008

Bron: schouwen-duiveland.nl. Vanaf 1 december 2008 gaat de gemeente samen met waterschap Zeeuwse Eilanden de grachten in Zierikzee saneren.

Deze werkzaamheden duren vier tot vijf maanden en bestaan uit het baggeren van de grachten en de inrichting van een natuurvriendelijke oever langs een deel van de grachten.

Het saneren van de grachten is nodig omdat de grachten op dit moment te ondiep zijn, waardoor er te weinig doorstroming en dus te weinig zuurstof in het water is. Hierdoor is er regelmatig sprake van vissterfte en algengroei. Tegelijkertijd willen gemeente en waterschap de waterkwaliteit van het grachten verhogen door een deel van de oevers natuurvriendelijk in te richten. Het gedeelte van de gracht tussen de Noordhavenpoort en de Nobelpoort (zoet water) krijgt een speciale mat met een oeverbegroeiing bestaande uit verschillende soorten planten die het water filteren en daardoor zorgen voor schoon oppervlaktewater. Deze begroeiing wordt aangebracht tegen de oever aan de kant van het Slingerbos.

Het gedeelte tussen 't Luitje en de Nobelpoort bestaat uit zout of brak water. Hier komt een rietoever. Hiervoor is gekozen omdat riet veel overtollige voedingsstoffen uit water op kan nemen, met als uiteindelijk gevolg minder algengroei. Riet is bovendien een plant die goed tegen zout water kan. Met deze maatregelen willen gemeente en waterschap de waterkwaliteit en -bodem verbeteren. Hiervoor is subsidie bij de provincie Zeeland aangevraagd.

De totale saneringskosten bedragen circa 1,3 miljoen euro. Dit is inclusief de stortkosten van de afgevoerde bagger. Het waterschap en de gemeente betalen allebei de helft van de saneringskosten. Daarnaast wordt er nog een beroep gedaan op de provinciale subsidieregeling in het kader van de Wet bodembescherming. Gedeputeerde Staten moeten hierover nog een besluit nemen.

De aanleg van de natuurvriendelijke oevers is een samenwerkingsverband tussen waterschap en gemeente. Voor deze werkzaamheden neemt het waterschap driekwart van de kosten voor zijn rekening en de gemeente het overige kwart.

Bron: schouwen-duiveland.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide