Vis & water

Visplannen recreatieplassen gereed – huurovereenkomsten veilig

13099
09 jan 2009

Een groot aantal recreatieplassen op de Veluwe en het rivierengebied wordt beheerd en geëploiteerd door de de recreatieschappen RGV en Uiterwaarde. Zij verhuren het visrecht op een aantal van deze plassen aan de sportvisserij.

In 2007 bereikte ons het bericht dat deze recreatieschappen de huurovereenkomst voor sommige recreatieplassen hadden opgezegd of wilde wijzigen in een huurovereenkomst van een jaar. Achterliggende reden bleken de aangescherpte Europese zwemwaternormen te zijn die meer aandacht vragen voor de zwemwaterkwaliteit en de blauwalgenproblematiek die vooral in de zomermaanden speelt op een enkele van deze plassen. Door de recreatieschappen werd verondersteld dat een hoge visbezetting én de sportvisserij mogelijk (misschien door het voeren) hier een bijdrage aan leverde.

Op verzoek van de federaties is Sportvisserij Nederland in overleg getreden met het recreatieschap, om de problemen te bespreken. Vervolgens is meer wederzijds begrip ontstaan en is een werkgroep in het leven geroepen om tot een beter en breed gedragen visstand- en visserijbeheer te komen in de regio Gelderland. Deze werkgroep werd samengesteld uit medewerkers van de federaties Oost-Nederland, Midden Nederland en POS, Sportvisserij Nederland, de twee recreatieschappen, de provincie en de waterbeheerders.

In opdracht van deze werkgroep zijn visplannen opgesteld voor de pilotplassen Bussloo, Eiland van Maurik, Zeumeren en Wylerbergmeer. Er is ook gewerkt aan een nieuwe uniforme huurovereenkomst waar zowel de hengelsport als de recreatieschappen zich in kunnen vinden. In de nieuwe huurovereenkomsten wordt vooral verwezen naar het visplan, hierin worden de onderlinge afspraken omschreven.

De visplannen zijn eind 2008 gereedgekomen. Hierdoor zijn de huurovereenkomsten veilig gesteld en mag er ook in de toekomst nog steeds gevist worden op deze mooie recreatieplassen.

Wat staat er in een visplan?

In de visplannen is vastgelegd welke vissoorten, in welke hoeveelheden, met welke vistuigen, op welke momenten, op welke locaties, door welke visser(s) en met inachtneming van welke bijzondere voorwaarden mogen worden bevist. Dit alles getoetst aan de Kaderrichtlijn Water en de doelen vanuit de waterbeheerder en evt. andere beheerders.

Daarnaast worden in het visplan afspraken vastgelegd over monitoring, uitzettingen, vangstregistratie, controle en handhaving en is er is een evaluatieprocedure ten behoeve van het bijstellen van het visplan beschreven.
De op deze wijze vastgelegde afspraken zijn bepalend voor de wijze waarop het totaal aan visserij-activiteiten in het betreffende (VBC-) gebied plaatsvindt.

-> Meer over VBC's

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide