Vis & water

Zalmplatform: petitie tegen waterkrachtcentrales

8214
16 mrt 2009

Bron: Vis in bedrijf. De milieu- en visserijorganisaties* die samenwerken in het Zalmplatform hebben op 2 oktober jl. de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat een petitie aangeboden tegen waterkrachtcentrales.

Aanleiding voor de petitie is een motie uit december 2002 van kamerlid Van der Vlies waarin de regering werd opgeroepen visgeleidingssystemen verplicht te stellen voor zowel bestaande als nieuwe waterkrachtcentrales. Vijf jaar verder is nog géén enkele bestaande centrale van een dergelijk systeem voorzien.

Dit jaar hebben Tweede Kamerleden vragen gesteld over een vergunning aanvraag inzake de aanleg van een waterkrachtcentrale in Borgharen. Ook is een motie aanvaard, over een proef met een zogenaamde visheveltrap om de bouw van een waterkrachtcentrale in Borgharen mogelijk te maken.

Zalmplatform = tegen

“Bij een groot aantal kamerleden heerst blijkbaar het gedachtegoed dat waterkracht en de bouw van nieuwe waterkrachtcentrales in Nederland wenselijk is”, stelt Jan Terlouw, voorzitter van het Zalmplatform. “Uit de vragen en de motie blijkt dat veel kamerleden voorstander zijn van de aanleg van een waterkrachtcentrale bij Borgharen.

Dit terwijl de sportvisserij, Stichting Reinwater, de Waalse overheid en het Zalmplatform zich op dit moment op zwaar ecologische gronden juist verzetten tegen de bouw van een nieuwe waterkrachtcentrale bij Borgharen.”

Gevaarlijk voor vissen

De Nederlandse delta vormt een belangrijke toegangspoort voor Europa. Niet alleen voor de scheepvaart, maar ook voor miljoenen trekvissen die jaarlijks tussen de Noordzee en de Europese binnenwateren migreren. Deze trektocht van en naar zee wordt voor trekvissen ernstig belemmerd door de meer dan 10.000 stuwen en honderden dammen en sluizen.

Daarnaast heeft Nederland zes waterkrachtcentrales en meer dan 3.000 polder- en boezemgemalen waar jaarlijks miljoenen vissen een grote kans lopen te worden vermalen.

Naar aanleiding van voorgaande ontwikkelingen biedt het Zalmplatform deze petitie aan.

*Aan het Zalmplatform nemen de volgende milieu- en visserijorganisaties deel: Stichting Reinwater, Combinatie van Beroepsvissers, Vereniging Nederlandse Vliegvissers en Sportvisserij Nederland.

Deze petitie wordt tevens aangeboden namens de hengelsportfederaties uit het rivierengebied (Federaties Limburg, Midden Nederland en Zuidwest Nederland), de Visstandbeheercommissies (VBC’s) uit het rivierengebied en - daar waar het de door de Tweede Kamer gewenste waterkrachtcentrale bij Borgharen betreft - tevens aangeboden namens de regionale overheid van Wallonië (Ministère de la Region Wallonne, Service de la Pêche) en de Waalse hengelsportfederatie (Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique).

Bron : Vis in bedrijf.

-> Meer over de zalm.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide