Vis & water

Hulp voor vissen bij stuw Helbergen

6439
08 mei 2009

LOCHEM/ZUTPHEN - Waterschap Rijn en IJssel heeft de afgelopen jaren bij verschillende stuwen in de Berkel vispassages en vistrappen aangelegd, en daarmee de doorstroming van zwembeesten in de Achterhoekse rivier bevorderd.

Een belangrijke, zo niet de belangrijkste barrière, kwam nog niet aan de beurt: de stuw bij gemaal Helbergen in Zutphen, de plek waar de Berkel uitmondt in de IJssel. Maar in de nieuwe 'kadernotitie Berkel, traject Lochem-Zutphen', die het waterschap volgende week bespreekt, staat de aanpak van deze hindernis concreet genoemd.

In waterschapstermen gaat het dan over de 'vispasseerbaarheid' die hier moet worden verbeterd. "Vissen kunnen er nu alleen langs als de waterstanden in de IJssel gelijk zijn aan die in Berkel", constateert het waterschap. Op de eerste plaats is onderzoek nodig naar de gevolgen daarvan voor de visstand. Heeft die er daadwerkelijk onder te lijden, moet er een plan komen met maatregelen die de vissen een handje kunnen helpen. Zo staat het althans in de notitie.

Het waterschap beheert de Berkel, Rijkswaterstaat de IJssel; de verbinding tussen de ene rivier en de andere, is een verantwoordelijkheid van beide instellingen. 'Blauwe knooppunten' worden ze genoemd. Rijkswaterstaat heeft laten weten dat hij vóór 2015 een aantal van die knooppunten 'vispasseerbaar' wil hebben gemaakt.

In de kadernotitie staan nog tal van andere, deels al eerder gemelde maatregelen die vooral te maken hebben met een verdere vergroting van de natuurwaarden en de recreatieve waarden van de rivier. Zo heeft de gemeente Lochem het waterschap benaderd met de vraag of er een kanobaan zou kunnen komen in de Berkel waar die de stad Lochem doorkruist. Die kan dan wellicht worden gecombineerd met een vistrap. Gemeente en waterschap werken samen aan een ontwerp.

Bekend is dat waterschappen in de jaren negentig zijn begonnen met het terugdraaien van activiteiten die ze in de eeuw daarvóór ruimschoots hadden ontplooid: strakgetrokken beken en rivieren moesten weer gaan kronkelen – iets wat ze in de eeuwen daarvóór volop hadden gedaan. Kronkelen, ook wel meanderen genoemd, is beter voor de opvang van de verwachte groeiende hoeveelheden neerslag. Dieren en planten voelen zich beter thuis in of bij een rivier met natuurlijke oevers en bovendien – het toeristische aspect – landschappelijk maken kronkelende beken en rivieren het landschap aantrekkelijker.

En niet alleen toeristisch: zowel in Lochem als in Almen zijn plannen om wonen en werken aan het (Berkel)water te stimuleren. Probleem is de aanwezigheid van de stuwBesselink, die direct bij het dorp een sterk peilverschil veroorzaakt. Het is volgens het waterschap een idee om die stuw te verwijderen. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan: 1,4 miljoen euro.

Grote delen van het beekdal vanaf deze stuw richting Zutphen zijn eigendom van stichting Oude en Nieuwe Gasthuis. Die wil een groot landgoed ontwikkelen met langs de Berkel extra aandacht voor de natuur. Het schap levert daartoe nog dit jaar een voorstel.

In 2009 staat voorts het deel van de Berkel ter hoogte van Huize de Voorst op de rol. Er komt onder meer een onderzoek naar de mogelijkheden om de stuw bij Warken 'vispasseerbaar' te maken en ook hier mag de rivier meer gaan kronkelen dan hij nu doet.

Op de lange termijn (na 2014) wil het schap de stuw Hoge Weide bij Lochem verwijderen en het peilverschil overbruggen door de Berkel te laten meanderen.

Bron: destentor.nl

-> Meer over vismigratie

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide