Vis & water

Sportvissers centraal

7621
12 jun 2009

Op zaterdag 6 juni vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. Vertegenwoordigers van de regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialistenorganisaties besluiten hier over het beleid van de landelijke organisatie.

Tijdens mijn jaarrede (PDF) gaf ik als voorzitter van Sportvisserij Nederland aan dat we de komende jaren nog meer de sportvissers en de hengelsportverenigingen echt centraal moeten zetten in ons werk. Zij zijn de klant respectievelijk de belangrijkste hengelsportorganisaties.

Veel meer wateren in Landelijke Lijst

Als hengelsportorganisaties zijn wij er om de belangen van de sportvissers te dienen. Het belangrijkste wat de sportvissers willen is zonder al te veel beperkingen in zo veel mogelijk wateren kunnen vissen. Daarom zullen we de komende jaren nog meer wateren moeten uitwisselen via de Landelijke Lijst van Viswateren. Sportvissers kunnen hiertoe in de ledenvergaderingen van hun verenigingen besluiten. In principe zouden alle publieke overheidswateren moeten worden ingebracht.

Hierbij moet worden gekeken naar een systeem om de kosten voor huur van de visrechten en eventuele kosten voor beheer van de ingebrachte wateren aan de betreffende hengelsportorganisaties te vergoeden, waardoor nadelen voor hen vervallen. Alleen dan krijgen we een nog sterkere VISpas. De sportvissers krijgen hiermee meer mogelijkheden, de ledentallen van de hengelsportverenigingen zullen verder toenemen en de afdrachten kunnen aldus gelijk blijven.

Hengelsportorganisaties moeten geen drempels voor sportvissers opwerpen. Waarom kunnen we op regionaal niveau wateren wel voor 50.000 tot 200.000 sportvissers open stellen en niet al onze 500.000 aangesloten sportvissers gelegenheid bieden hierin te vissen. In de uitgewisselde wateren zal het hierdoor niets drukker worden. Alleen dan kunnen we op den duur de visrechten binnen de sportvisserij behouden en nog meer visrechten verkrijgen om laagdrempelige recreatie voor velen te bevorderen.

Minder voorwaarden

Ook zullen we de vele verschillende voorwaarden die bij de viswateren worden gesteld, drastisch moeten saneren. Tal van voorwaarden zijn discutabel en maken het de sportvissers onnodig moeilijk. Zij zijn niet te communiceren, van de sportvissers mag niet verwacht worden dat zij al deze regels kennen en de veelheid aan voorwaarden is ook onmogelijk te handhaven. Eigenlijk moeten we toe naar een tiental uniforme, heldere voorwaarden waaraan iedereen zich houdt, evenals naar een beperkt aantal duidelijke gedragsregels. Dit kunnen we als hengelsportorganisaties zelf doen.

Opheffen gesloten tijd voor de worm

Hetzelfde geldt ook voor de huidige warboel aan regels in de Visserijwet. Sportvisserij Nederland vindt dat vissoorten als bijvoorbeeld de meerval en de roofblei onder de Visserijwet moeten vallen, dat de gesloten tijd voor de worm als aassoort moet worden opgeheven, en dat allerlei gesloten tijden en minimummaten meer moeten worden gestroomlijnd.

Hiervoor zullen wij ons de komende jaren naar Den Haag sterk gaan maken. Ook moeten we ons als hengelsport nog meer gaan inzetten om de terugkeer van verdwenen vissoorten te bevorderen, om de bereikbaarheid van wateren te vergroten en de aalscholveroverlast -met name in afgesloten viswateren- terug te dringen.

Versterking positie hengelsportverenigingen

Naast het verstrekken van visdocumenten zal de positie van de hengelsportverenigingen als vereniging en basisorganisatie voor de hengelsport de komen jaren moeten worden versterkt. Verenigingen zullen meer aantrekkelijke activiteiten voor sportvissers moeten aanbieden en men moet er ook beter terecht kunnen om allerlei vormen van visserij te leren. Dit vergt meer vrijwilligers en iedere sportvisser kan hieraan bijdragen. Er zijn genoeg mensen die vrijwilligerswerk willen doen. We moeten ze alleen vinden, onze organisaties hier beter op inrichten, ze stimuleren en begeleiden.

De ondersteunende organisaties als Sportvisserij Nederland, de regionale federaties en de landelijke specialistenorganisaties hebben bij dit alles een belangrijke rol. Zij zullen nog meer als één geheel moeten gaan samenwerken.

Afdrachten blijven gelijk

Tijdens de algemene ledenvergadering bleek uit het jaarverslag dat Sportvisserij Nederland in 2008 veel heeft gedaan om de belangen van sportvissers en vissen te dienen. Financieel was een net resultaat gehaald. Besloten werd om vanaf 2010 over te gaan tot een type extra VISpas (afdracht € 3,50). De federatieve afdracht als men lid wordt van een tweede vereniging binnen een andere federatie vervalt hiermee. Een dubbele landelijke afdracht hoefde in deze situaties al niet meer te worden betaald.

Verder ben ik blij dat -dankzij het stijgende ledental- voor het achtste opeenvolgende jaar de landelijke afdracht niet hoeft te worden verhoogd (€ 14,- voor de VISpas en € 4,50 voor de JeugdVISpas of de ZeeVISpas). Mocht u daarom collega sportvissers kennen zonder VISpas, stimuleer hen dan ook om lid te worden van een hengelsportvereniging in hun eigen én in uw belang.

Vissen? Altijd de VISpas mee!

Nol Sweep
Voorzitter Sportvisserij Nederland

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide