Vis & water

Verslag ALV: Sterker samen werken voor sportvissers

8683
10 jun 2010

Begin juni vond de 5de algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland plaats. Door de leden - de regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialistenorganisaties - werden de beleidsplannen met algehele stemmen goedgekeurd.

Centraal hierin staan de sportvissers. De komende vijf jaar moet door de hengelsportorganisaties hard worden gewerkt om via de VISpas nog veel meer wateren aan de sportvissers aan te bieden.

Visstand en viswater

Ook moet worden gezorgd dat er een goede, gevarieerde visstand is. Bedreigingen zoals actief biologisch beheer en aalscholvers moeten worden tegengegaan. Door de bestemming tot natuurgebied, aanleg van natuurlijke oevers, kribverlaging e.d. staat de bereikbaarheid van viswateren onder druk. Belangrijk voor de sportvissers is om de wateren toegankelijk te houden.


Hans Spruijt over beheersvisserij

Jeugd en wedstrijden

In deelbeleidsplannen is aangegeven hoe de jeugdbegeleiding en de wedstrijdvisserij de komende jaren uit te bouwen. Ingezet wordt op extra ondersteuning door de federaties en Sportvisserij Nederland voor de hengelsportverenigingen. Om de samenwerking en communicatie tussen Sportvisserij Nederland en de federaties te versterken is besloten dat vanaf 2011 de federatievoorzitters (of een ander ‘zwaar’ bestuurslid) deel gaan uitmaken van het landelijk bestuur.


Geertje Veenstra over het jeugdbeleid

Afdrachten gelijk

Naast de beleidsplannen werden het jaarverslag, de jaarrekening en de begrotingen voor 2010 t/m 2012 goedgekeurd. Ook in 2011 blijft de landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland - reeds voor het achtste jaar - gelijk, dankzij de groei van het aantal aangesloten sportvissers.

Erespelden

Vanwege hun jarenlange inzet voor de hengelsport kregen de federatievoorzitters Jan Boes en Jan Jacobs tijdens de ALV de gouden erespeld van Sportvisserij Nederland uitgereikt. Ben Biondina en Geertje Veenstra werden als bestuurslid herkozen.


Ben Biondina en Geertje Veenstra, beiden herkozen


Bestuur Sportvisserij Nederland


Ruime opkomst


Jan Jacobs gehuldigd


Ben Biondina over de ontwikkelingen van de zeehengelsport


Jan Boes gehuldigd


De heren Jan en Jan met partners in het zonnetje gezet

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.