Vis & water

Vissers kunnen op wolhandkrab blijven vissen

7294
17 jun 2010

Vissers mogen tijdens het palingvisserijverbod in het najaar op wolhandkrab blijven vissen. Voorwaarde is dat zij daarbij gebruik maken van aangepaste aalfuiken en dat zij een controleovereenkomst afsluiten.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met de visserijsector afgesproken dat vissers in september, oktober en november - wanneer een verbod op het vissen op paling geldt - op wolhandkrab mogen vissen als zij een controleovereenkomst hebben gesloten met het Productschap Vis. Daarnaast moeten zij vissen met aalfuiken waarin een ontsnappingsmogelijkheid voor aal zit.

Met de controleovereenkomst geven de vissers het productschap toestemming om hun vistuigen te controleren. Ook melden de vissers het aantal fuiken dat zij hebben en de locatie van de fuiken aan het Productschap Vis.

Met deze afspraak is volgens minister Verburg een goede handhaving gewaarborgd zonder dat dit tot onevenredige extra controle- en handhavingslasten voor de overheid leidt. De vissers nemen de helft van de kosten van de inzet van private controleurs voor rekening. Het ministerie van LNV betaalt de andere helft.

Het verbod op het vissen op paling in het najaar is een van de maatregelen van het Nederlandse aalbeheerplan ter verbetering van de aalstand. De visserij op de wolhandkrab biedt palingvissers een aantrekkelijke neveninkomst. De wolhandkrab wordt normaal gesproken met reguliere aalvistuigen gevangen. In september, oktober en november geldt echter een verbod op het gebruik van aalvistuigen. Hierdoor konden vissers ook niet meer op de wolhandkrab vissen.

Verder wil minister Verburg ook de komende jaren (tot en met 2012) palingvissers die inkomsten mislopen als gevolg van het palingvisserijverbod financieel tegemoet komen. Zij maakt daarbij gebruik van het Europees Visserij Fonds. Voor deze 3 jaar heeft zij hiervoor in totaal € 2,1 miljoen beschikbaar. Daarvan trekt zij voor 2010 € 1 miljoen uit. Het afgelopen jaar, toen voor het eerst een verbod op de palingvisserij gold, hebben vissers ook al een tegemoetkoming ontvangen van in totaal € 1,2 miljoen.

Bron: Ministerie van LNV

-> Alles over de aalproblematiek

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.