Vis & water

Sportvisserij ook betrekken bij businessplan Veerse Meer

6651
28 jun 2010

De fractie van Water Natuurlijk in het algemeen bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden is van mening dat in het onlangs gepresenteerde concept voor een nieuw Businessplan Veerse Meer onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de visserij.

De Visstand Beheer Commissie (VBC) Veerse Meer is ten onrechte niet genoemd als onderhandelingspartner, terwijl het waterschap ook niet vertegenwoordigd is in deze commissie.

WN-bestuurder Kees Polderman heeft daarom in de bestuursvergadering van 24 juni j.l. namens de gehele fractie, en gesteund door enkele andere fracties, een motie ingediend waarin gevraagd wordt de VBC Veerse Meer een volwaardige plaats te geven in het businessplan. Het waterschap dient tevens toe te treden tot dit overlegorgaan. In een tweede motie werd aangedrongen op meedenken van het waterschap – als beherende instantie – bij het opstellen van een visplan voor het Veerse Meer.

Sinds een tiental jaren zijn de activiteiten op het vlak van beheer en onderhoud van de recreatieve en waterstaatstechnische voorzieningen in en rond het Veerse Meer ondergebracht bij het waterschap Zeeuwse Eilanden. Daarbij is een samenwerkingsverband aangegaan met de watersportverenigingen en de watersportbedrijven. Er is destijds een convenant opgesteld, dat afliep op 1 april 2009. In dit convenant is vastgelegd dat voor de volgende tien jaar een geactualiseerd businessplan opgesteld moet worden. Dit plan is reeds besproken in het Bestuurlijk Overleg Platform Veerse Meer en werd donderdag 24 juni ter bespreking voorgelegd aan het waterschapsbestuur.

Water Natuurlijk is van mening dat het businessplan redelijk volledig is, maar mist aandacht voor de belangen van de visserij. De VBC Veerse Meer, overlegorgaan van vertegenwoordigers van de sport- en beroepsvisserij (visrechthebbenden) en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en (natuur) terreinbeherende organisaties, wordt niet genoemd. Deze commissie is een belangrijk aanspreekpunt voor alle partijen (dus ook voor het waterschap) op het gebied van de visserij. Zeker bij grootschalige beheermaatregelen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, kan de inbreng van de VBC belangrijk en zelfs onmisbaar zijn. Ook bij het overleg over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van visstekken dient de VBC betrokken te worden.

In het businessplan wordt de sportvisserij verder nauwelijks genoemd, terwijl die toch van groot belang is voor de toeristisch-recreatieve sector. Zo wil Sportvisserij Zuidwest Nederland opnieuw forellen uitzetten in het Veerse Meer om daarmee de bedroevende sportvisserijmogelijkheden van het Veerse Meer een impuls te geven.

Een goede visstand en verbeterde voorzieningen voor de sportvisserij zullen volgens Water Natuurlijk in het toeristische hoogseizoen, maar zeker ook daarbuiten, honderden en misschien wel duizenden sportvissers naar het Veerse Meer trekken. Daarom heeft de fractie van WN in het waterschapsbestuur middels bovengenoemde moties meer aandacht voor de visserij gevraagd in het nieuwe businessplan Veerse Meer. Tevens acht WN het van belang dat het waterschap vertegenwoordigd wordt in de VBC Veerse Meer.

Bron: Water Natuurlijk

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.