Vis & water

KRW-maatlatten sluiten slecht aan bij praktijk

5247
20 jul 2010

Sinds 2000 is in de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. Deze KRW heeft als doel de bescherming van grond- en oppervlaktewater en de verbetering van de kwaliteit ervan.

Het is Sportvisserij Nederland de laatste jaren gebleken dat de KRW-streefbeelden voor vis steeds slecht aansluiten bij de beheerspraktijk van de wateren in Laag Nederland (West- en Noord-Nederland).

Een in opdracht van Sportvisserij Nederland door ingenieursbureau Tauw uitgevoerde analyse bevestigt dit. Tauw concludeert dat de voor deze wateren vastgestelde streefbeelden voor de visstand veelal niet logisch, passend noch realistisch zijn. Met als mogelijk gevolg dat we ons in Nederland voor deze wateren richten op het bereiken van een visstand die hier niet thuis hoort!

Sportvisserij Nederland heeft dit rapport ingebracht als bouwsteen voor de landelijke evaluatie van KRW-maatlatten en zal de gevolgen van deze conclusie samen met de waterschappen bespreken.

-> Download hier het volledige rapport van Tauw over de KRW-maatlatten

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.