Vis & water

VBC opgericht voor Rijnlandse wateren

6980
11 mrt 2011

Op donderdag 10 maart 2011 is de Visstandbeheercommissie (VBC) Rijnland opgericht: een samenwerkings- en overlegplatform waarin de sportvisserij, de beroepsvisserij en het hoogheemraadschap van Rijnland vertegenwoordigd zijn. Hiermee zetten de partijen een belangrijke stap op weg naar een duurzaam visstandbeheer en visserij.

Sportvisserij, beroepsvisserij en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben allen dagelijks te maken met water en hebben hetzelfde belang: een gezonde visstand in de Rijnlandse wateren. Het is dan ook niet vreemd dat deze drie partijen er naar streven om nauwer met elkaar samen te werken. Gezamenlijke doelen zijn onderlinge afstemming, de bevordering van een gezonde visstand en een verantwoorde visserij.

Onafhankelijk orgaan

Vertegenwoordigers van genoemde partijen kwamen donderdag bijeen en zetten hun handtekening om de structurele samenwerking in de VBC Rijnland te bekrachtigen. Ieder neemt deel vanuit de eigen bevoegd- en verantwoordelijkheden. De VBC is een onafhankelijk orgaan en werkt als centraal aanspreekpunt, spreekbuis en overlegorgaan voor alle partijen in het veld van vis, visser en viswater.

Visplan

Een eerste belangrijke taak voor de VBC Rijnland is het opstellen van een visplan. Hierin wordt vastgelegd wat de verschillende partijen gaan doen om een duurzame visstand te bewerkstelligen. De beroeps- en sportvissers laten in het plan bijvoorbeeld zien hoe ze op een duurzame en verantwoorde manier in het gebied zullen gaan vissen. Het hoogheemraadschap toetst vervolgens of het visplan aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voldoet. Daarnaast neemt Rijnland ook maatregelen, bijvoorbeeld door gemalen visvriendelijk te maken en natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

In totaal zijn naast het hoogheemraadschap van Rijnland negen beroepsvissers(verenigingen) en zeventien hengelsportverenigingen lid van de VBC Rijnland. Op de website www.visstandbeheercommissie.nl is meer informatie beschikbaar over VBC's.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.