Vis & water

Tweede Kamer bezoekt waterkrachtcentrales

5376
06 apr 2011

Sinds de recente ontwikkelingen in Japan wordt er in toenemende mate gesproken over veilige en duurzame energie. Toch staat de rol van waterkracht als duurzame alternatieve energiebron in Nederland ter discussie.

Daarom laat de Tweede Kamer Commissie voor EL&I zich tijdens een werkbezoek op 8 april a.s. informeren over de effecten van waterkracht op visbestanden en ecosystemen in de Nederlandse binnenwateren.

In Nederland staan momenteel zeven kleine waterkrachtcentrales die jaarlijks in totaal voor circa 108 gigawattuur aan elektriciteit kunnen opwekken. Daarmee voorzien ze in slechts één promille van de Nederlandse jaarlijkse energiebehoefte (107.000 GWh). De ambitieuze plannen om het aantal waterkrachtcentrales uit te breiden (met minimaal vijf en maximaal negen) zou dit hoogstens kunnen verdubbelen tot twee promille.

Vanwege o.a. de mortaliteit van waterkrachtcentrales op de bedreigde aal en zalm, vraagt de geplande uitbreiding van waterkracht voor de energieopwekking in Nederland om overleg en bezinning.

Stilgelegd

Gelet op de marginale energieopbrengst en grote schade aan bedreigde vissoorten en hele ecosystemen dient een afweging gemaakt te worden of waterkracht wel een duurzame energiebron is en of deze vorm van energiewinning überhaupt verder kan worden uitgebreid. In Denemarken – qua hoogteverschillen en klimaat goed met Nederland vergelijkbaar – wordt anders met deze problematiek omgegaan. Daar is een kosten/baten analyse tussen energieopwekking en schade aan de natuur gemaakt en worden in de komende jaren de drie grootste waterkrachtcentrales stilgelegd. Hun rol zal worden overgenomen door windturbines.

De Projectgroep Aalherstel 2009, onder leiding van oud politicus Jan Terlouw, heeft daarom de Kamercommissie EL&I uitgenodigd voor een bezoek aan twee waterkrachtcentrales in Limburg op vrijdag 8 april a.s.. Op deze dag kunnen zij kennis nemen van het gedachtegoed van de Projectgroep Aalherstel 2009, de beroepsvisserij en Kamerleden met betrekking tot de effecten van waterkracht op o.a. aalherstel en herstelprogramma’s van de zalm.

De Projectgroep Aalherstel 2009 is een initiatief van:

Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland, Natuurmonumenten, RAVON, Stichting De Noordzee, Greenpeace en Unie van Waterschappen.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide