Vis & water

Sterke toename meerval in Nederland

9756
21 sep 2011

De nu nog in de flora- en faunawet opgenomen meerval is tegenwoordig geen zeldzame verschijning meer. Om dit met harde cijfers aan te tonen heeft Sportvisserij Nederland onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de Nederlandse meervalpopulaties. Daarnaast is Sportvisserij Nederland dit jaar gestart met een merkproject van meervallen in de Maas om meer informatie te vergaren ter voorbereiding van passend visstandbeheer. De impact van meerval op de visstand zal ongetwijfeld stevig zijn.

Gegevens verzamelen
Sportvisserij Nederland heeft in 2009 op internet een ‘Meldpunt Meerval’ in het leven geroepen, met als doel meer inzicht te krijgen in de verspreiding van de meerval in Nederland. Sportvissers die meerval als bijvangst vingen hebben via dit meldpunt gezamenlijk gezorgd voor meer dan 300 meldingen in een tijdsbestek van twee jaar. Daarnaast zijn verspreidingsgegevens van de meerval uit andere bronnen verzameld, met als doel de ontwikkeling van de meerval in Nederland over een langere periode te beschrijven.

Verspreidingskaart en trends in ontwikkeling.
De gegevens van het Meerval-meldpunt, gegevens uit het MWTL(Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands)-programma en gegevens van het Ravon zijn gebruikt om een verspreidingskaart van de meerval in Nederland te maken. Daarnaast is met behulp van de MWTL-gegevens en de gegevens van het Ravon, getracht een trend in de ontwikkeling van de meerval sinds 1994 vast te stellen.
Uit de verspreidingskaart blijkt dat de meervalverspreiding zich concentreert rond de grote rivieren, het gebied rond de Haarlemmermeer en de Flevopolders. De grootste concentraties worden aangetroffen in het benedenrivieren gebied en in het Limburgse deel van de Maas. In vergelijking met de verspreidingsatlas van de Nederlandse vissoorten (1995) ligt het zwaartepunt van de verspreiding nog steeds in dezelfde gebieden, maar is het verspreidingsgebied duidelijk aan het uitbreiden aangezien het aantal uurhokken met meervalmeldingen sinds 1995 is toegenomen van 88 naar 160. Het grootste deel van de uurhokken met meerval is afkomstig uit meldingen van sportvissers via het Meervalmeldpunt.

Groei van de meervalpopulatie
Uit de gegevens van het MWTL blijkt dat de meervalpopulatie sinds 1994 aanzienlijk is toegenomen. De MWTL-monitoring is qua monitoringsinspanning gelijk gebleven, terwijl het aantal waarnemingen sterk toeneemt in de periode 1994-2010 (zie grafiek). Opvallend is verder dat alle lengteklassen in de MWTL-monitoring worden aangetroffen, wat betekent dat de meerval zich succesvol voortplant in de Nederlandse wateren, met name op de grote rivieren.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Eerste onderzoeksresultaten merkproject maasmeerval.
De voorlopige resultaten geven informatie over de korte migratie binnen het stuwpand. Er zijn duidelijke verschillen in de activiteit van individuele meervallen waarneembaar. Uit de tot nu toe verzamelde gegevens is blijkt dat de volwassen meervallen zich in de zomerperiode niet ver van hun schuilplaats ophouden.
De hydrofoons worden elke twee weken uitgelezen en gaande weg zal steeds meer bekend worden over de lokale migratiepatronen. Daarnaast is het wachten op de winter, als de meerval zich dan gaat verplaatsen hopen we de overwinteringsgebieden in beeld te krijgen.
In oktober 2011 zal meer informatie over dit meervalonderzoek vrijgegeven worden op de website van www.sportvisserijnederland.nl via deze link.
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.