Vis & water

Langsdammen: prima alternatief voor kribverlaging

7812
14 nov 2011

Er wordt veel geld gestoken in het veiliger maken van het rivierengebied. Via het megaproject Ruimte voor de Rivier gaan de Nederlandse grote rivieren op de schop. Uiterwaarden worden opnieuw ingericht, vaargeulen worden verdiept en in de Waal worden onder andere de kribben met ruim een meter verlaagd.

Daarvoor in de plaats komen er wellicht deels langsdammen terug die interessant zijn voor de sportvisserij.

De herinrichting van de uiterwaarden pakt soms negatief uit voor de sportvisser of recreatie vanaf de oever. Een voorbeeld van een verandering die voor de sportvissers slecht uitpakt, is de kribverlaging op de Waal. Door bijna alle kribben in de Waal met ruim een meter af te graven, stuwen ze het water minder op en wordt het risico van overstroming verkleind.

De keerzijde voor de sportvisser is dat de kribben na verlaging nog maar ongeveer 30 tot 60 dagen per jaar droog staan en begaanbaar zijn – in de huidige situatie zijn de kribben gemiddeld meer dan 200 dagen begaanbaar. De kribben verdwijnen dus het grootste deel van de tijd onder water. Verder zijn de kribben na verlaging moeilijker begaanbaar, omdat ze worden afgestort met grove stortsteen.

Oplossingen

Sportvisserij Nederland en de Federatie Midden Nederland zijn daarom in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat om naar oplossingen te zoeken. Vooralsnog zijn deze slechts beperkt aanwezig. Bij de kribben met een lichtbaken wordt de kop van de krib niet verlaagd en een looppad aangelegd.

Dit looppad is voor het beheer en onderhoud van het lichtbaken, maar maakt de krib ook toegankelijk voor de sportvisser. Een klein aantal kribben wordt niet verlaagd vanwege belangrijke nevenfuncties en de naastgelegen kribben worden minder verlaagd. Verder wordt bij drie kribben een proef uitgevoerd. Deze kribben krijgen een gladdere afwerking, waardoor ze beter begaanbaar worden.

Langsdammen

Gelukkig zijn er sinds de eerste plannen voor de sportvisserij ook positieve ontwikkelingen te melden. Zo is de kribverlaging tussen de Duitse grens en Nijmegen geschrapt. Daar blijven de kribben op de huidige hoogte en kunnen de sportvissers nog prima vissen.

Een andere positieve, zij het nog wel prille, ontwikkeling is een alternatief voor de kribverlaging. Dit alternatief bestaat uit de aanleg van langsdammen in de binnenbochten van de rivier. In het kort komt het erop neer dat de kribben in de binnenbocht volledig worden verwijderd.

Ter hoogte van de voormalige kribkop wordt, parallel aan de oever, een dam aangelegd. Hierdoor ontstaat een soort nevengeul met een breedte van ongeveer honderd meter.

Veelbelovend

De invloed van scheepvaartgolven in deze geul is beperkt, maar er staat wel stroming. De geul is daardoor prima bevisbaar. Ook de diepte is voor de visstand en visserij veelbelovend: het diepste punt bedraagt bij een gemiddelde waterstand ongeveer 4,5 meter.

De langsdammen zijn gepland in de twee binnenbochten van de Waal bij Wamel (lengte 7 kilometer) en Ophemert (lengte 3 kilometer). De kribben in de buitenbocht bij Tiel en Dreumel (de beste stekken voor o.a. barbeel) blijven op de huidige hoogte gehandhaafd.


De gele strepen geven de locaties van de mogelijke toekomstige langsdammen aan.

Er is al contact geweest tussen de federatie en Rijkswaterstaat over mogelijke samenwerking op het gebied van monitoring. De langsdammen zijn een zeer serieus alternatief. Eind dit jaar wordt besloten of dit project doorgang vindt.

Bron: Hengelsport Federatie Midden Nederland

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.