Vis & water

Paaigebieden voor snoek en brasem in de Eem (Technasiumproject)

5938
12 nov 2011

Project Paaigebieden voor snoek en brasem met technasium Niftarlake College. Afgelopen voorjaar benaderde het Niftarlake College te Maarssen Sportvisserij Nederland voor samenwerking bij een mogelijk “technasium-project”.

In overleg is een plan gemaakt om de leerlingen (tweede -klassers) aan de slag te laten gaan met het project “Paaigebieden voor snoek en brasem langs de rivier de Eem”. Nadat de landelijke Stichting Technasium het project had goedgekeurd, kon het project starten.

Wat is een technasium?

Een Technasium is een nieuwe onderwijsvorm voor vwo- en havoleerlingen met interesse voor de bètavakken, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek.

In de formule van het Technasium staat het nieuwe examenvak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) centraal. Dit vak wordt op het Niftarlake College in het Atheneum gegeven vanaf klas 1 tot aan het eindexamen.

Sinds juni 2011 mag het Niftarlake zich een officieel Technasium noemen. Tijdens de lessen O&O voeren de leerlingen een praktijkopdracht uit die in dit geval door Sportvisserij Nederland, samen met de Sportvisserij Midwest Nederland, is voorgesteld.

Echte opdrachtgevers, kijken en leren in een fabriek, op een bouwplaats, in een ziekenhuis of zoals bij het project bij Sportvisserij Nederland en bij de Eem, hoort bij het leren op een Technasium.

Denken als een vis, bedenken als een ingenieur

Bij O&O gaan denken en doen hand in hand. In dit project hebben de leerlingen gewerkt in de rol van een bio-ingenieur. Onder het motto: denken als een vis, bedenken als een ingenieur. De leerlingen werkten in teamverband en ontdekken zo ook hun eigen rol die zij bij deze opdracht vervullen en maken zich vaardigheden eigen die aansluiten bij de praktijk van de hoger opgeleide bèta technici.

Theorie en praktijk worden in de opdrahten aan elkaar gekoppeld. Het is de bedoeling dat leerlingen actief zoeken naar oplossingen en zo het hele probleem van begin tot eind behandelen.

Kennismaking en excursie

Eind augustus vond de excursie plaats. Eerst bezochten de leerlingen Sportvisserij Nederland.

Hierbij kregen ze de nodige informatie over vissoorten, viswatertypen, de sportvisserij en de bedoeling van het project. ’s Middags vond een excursie langs de Eem plaats. Daarbij werd ook stilgestaan bij het belang van goede paaigebieden voor vissoorten zoals de snoek en de brasem. En werd ook aangegeven dat door dijken, beschoeiingen e.d. voor veel vissoorten onvoldoende geschikt paaigebied is te vinden.

Adviesbureau ATKB te Geldermalsen voerde in dezelfde week een visstandonderzoek op de Eem uit in opdracht van het waterschap. Door medewerking van ATKB konden de leerlingen ook snel over de gegevens beschikken en dit in hun opdracht gebruiken. Tijdens de excursie zijn de leerlingen ook “bijgepraat” over allerlei belangen en functies die in een gebied spelen, zoals natuur, landbouw, bewoners en recreatie – waaronder de sportvisserij.

Eindpresentatie en adviesrapport

Vervolgens hebben de leerlingen 7 weken, in een blok van 5 uur per week, op school aan de opdracht gewerkt. Dit gebeurde in 8 groepjes. Op 11 oktober hebben de groepen hun eindproduct gepresenteerd. Daarbij kreeg Sportvisserij Nederland de adviesrapporten overhandigd. Samen met de docenten zijn de adviezen en de presentaties beoordeeld.

Opvallend was de grote creativiteit die veel groepen aan de dag hebben gelegd. Soms zelfs zeer futuristische ontwerpen voor een paaigebied zagen het daglicht. En soms bleek ook de beschikbare tijd wat schaars, waarbij in de groepjes – vlak voor de presentaties - nog stevig werd gedicussieerd over de voor- of nadelen van een bepaald ontwerp voor de snoek of de brasem. En ging de lokstroom nou die kant op of de andere…

Enthousiast

Wat belangrijk was: de leerlingen bleken enthousiast voor de opdracht waarbij biologie, natuurkunde, techniek en geografie hand in hand gingen. Het bleek ook dat de leerlingen aardig wat hadden opgestoken over de verschillende vissoorten. En bijv. over de belangrijke rol van waterplanten in de levenscyclus van vissen.

Voor Sportvisserij Nederland staat de inhoud van de adviezen niet op de eerste plaats. Het kennis laten maken van in dit geval vwo-leerlingen met de wereld van vis en sportvisserij is voor ons van belang, mede uitgaande van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook op het gebied van samenwerking met het onderwijs en het aanbieden van stageplaatsen.

Leerlingen van nu, technici van straks…

De technasiasten van bijvoorbeeld het Niftarlake zijn misschien ook wel de wetenschappers en technici die over 15 of 20 jaar daadwerkelijk aan de slag zijn in de wereld van water, natuur en ... vissen! Misschien werken ze dan “in het echt” aan het ontwerp van een paaigebied, een nog visvriendelijker gemaal, visvriendelijke “blauwe stroom” of…. Waarschijnlijk denken zij dan nog wel eens terug aan deze opdracht!

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.