Vis & water

Meerval rukt op naar het noorden

16497
09 nov 2011

In september zijn de resultaten van het verspreidingsonderzoek naar Meerval in Nederland door Sportvisserij Nederland bekend gemaakt. Conclusie is dat de meerval zich sterk uitbreidt in Nederland, en in de noordelijke provincies nog nauwelijks is waargenomen.

Onlangs zijn er echter op en nabij het Lauwersmeer (2x), het Prinses Margrietkanaal en bij Delfzijl ook meervallen aangetroffen van net onder de meter. Dit betekent dat er vier nieuwe locaties met meervalmeldingen in de noordelijkste Provincies kunnen worden toegevoegd aan de verspreidingskaart en dat de meerval zich ook in noordelijke richting verspreidt.

De meervallen op het Lauwersmeer zijn door beroepsvissers als bijvangst in fuiken gevangen. Op de andere twee locaties zijn de meervallen door sportvissers gevangen. De gevangen meervallen zijn uiteraard weer gezond en wel teruggezet.

Niet meer zeldzaam

Naast de eerder genoemde vier nieuwe locaties in het noorden, zijn er in 2011 nog 8 nieuwe locaties gemeld met meerval. Sinds 1995 is het aantal uurhokken met meervalmeldingen toegenomen van 88 naar nu 174. De nu nog in de flora- en faunawet opgenomen meerval is tegenwoordig dus geen zeldzame verschijning meer.

Dat is dan ook de reden dat meerval per 1 maart 2012 onder de Visserijwet (planning Ministerie van EL&I) komt te vallen en daardoor legaal bevist mag worden. Er zal wel een jaarrond gesloten tijd gaan gelden, wat betekent dat de gevangen meerval na vangst, direct moet worden teruggezet.

Meerval Meldpunt

Sportvisserij Nederland blijft doorgaan met het inventariseren van meervalwaarnemingen. Als u meerval heeft gevangen en u heeft dit nog niet gemeld, kunt u dit alsnog doen op het meervalmeldpunt.

Het rapport over de verspreiding van Meerval is hier te downloaden (pdf).

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.