Vis & water

Emotionele hoorzitting over vergunning beroepsvisserij op het IJsselmeer

6632
07 feb 2012

Sportvisserij Nederland wil graag een gezonde visstand en een duurzame visserij op het IJsselmeer. De vergunning die door de provincie Fryslân voor 2012 is afgegeven staat haaks op dit streven. Reden voor de hengelsport om deze vergunning aan te vechten.

Vrijdag 3 februari vond er In Den Haag een hoorzitting plaats waarin alle betrokkenen hun standpunt konden toelichten.
Naast diverse medewerkers van Sportvisserij Nederland waren ook de beroepsvissers in grote getalen aanwezig.

De hoorzitting begon met een toelichting van Frans Boonstra, jurist bij Sportvisserij Nederland. Hij gaf kort en bondig aan waarom Sportvisserij Nederland het niet eens is met deze vergunning. De reden is simpel: door het verstrekken van deze vergunning zal de al erbarmelijke visstand zich niet kunnen herstellen. Voor sportvissers valt er nu al niets meer te beleven, maar ook de voedselvoorziening voor de vele visetende vogels komt verder in gevaar. Daarnaast wordt door het verstrekken van deze vergunning de terugkeer naar een duurzame beroepsvisserij in feite onmogelijk.

Onduidelijk

Daarna was het woord aan een ambtenaar werkzaam bij provincie Fryslân. Deze provincie is namelijk verantwoordelijk voor het verstrekken van de betreffende vergunning voor de beroepsvisserij. Na zijn toelichting was het de aanwezigen nog niet duidelijk hoe de provincie de beroepsvisserij via deze vergunning wil inpassen in het natuurbeleid.

Spiering en helder water

De vertegenwoordiger van de beroepsvisserij, ondersteund door een tweetal beroepsvissers hield een betoog waarin de sport scherp op de korrel werd genomen. Zo werd de sportvisserij verweten de spieringvisserij onmogelijk te maken en zelfs van de beroepsvisserij op het IJsselmeer af te willen. De gemoederen liepen daarbij hoog op waarbij vanuit de beroepsvisserij ook veel kritiek was op de Europese Kaderrichtlijn Water die in hun ogen het water steriel maakt. Wat spiering betreft maakte de rechter het de beroepsvisserij duidelijk dat de spieringvisserij door de provincie niet is toegestaan. De sportvisserij is hier dus geen partij in.

Nuance

Namens Sportvisserij Nederland, maakte visserijdeskundige Jaap Quak op genuanceerde wijze duidelijk dat ons bezwaar niet tegen de beroepsvisserij is gericht, maar wel tegen een visserij die veel en veel te intensief is voor een water dat steeds voedselarmer wordt en dus minder vis kan bevatten. Doorgaan op de oude voet betekent nog meer overbevissing en nog minder vis voor sportvissers, beroepsvissers en vogels.

Hierin werd Sportvisserij Nederland door een vertegenwoordiger van Vogelbescherming Nederland ondersteund. Er moet dus gewoon met minder netten worden gevist. De vergunning die nu is afgegeven voorziet daar in het geheel niet in. Integendeel.

Tragiek

Tussen de regels door bleek op deze hoorzitting de tragiek van de beroepsvisserij op het IJsselmeer. Van een zeer rijke binnenzee waar een kleine duizend beroepsvissers hun boterham verdienden, is het water veranderd in een afgesloten meer dat door afsluiting, inpoldering en een veranderende waterkwaliteit steeds minder vis kan produceren.

De circa 70 nog resterende beroepsvissers hebben hier tot nu toe op gereageerd door steeds intensiever te gaan vissen. Dit is lange tijd goed gegaan. Op een gegeven moment is de rek er echter uit en blijkt hoe erg de visstand er aan toe is. Dat de sportvisserij dan haar verantwoordelijkheid neemt en een duidelijke streept trekt, komt natuurlijk hard over.

Uitspraak

Naar verwachting zal de rechter binnen twee weken een uitspraak over deze zaak doen. Hoe deze uitspraak ook zal leiden, vast staat dat de boodschap ‘dat het zo echt niet langer kan’ in ieder geval duidelijk is overgekomen.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide