Vis & water

Steuren terug in de Rijn!

12536
08 mei 2012

De Atlantische steur keert terug in de Nederlandse rivieren. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Wereld Natuur Fonds wordt op woensdag 9 mei in Rotterdam een begin gemaakt met de herintroductie van de steur in Nederland.

Donderdag 10 mei worden nog enkele tientallen steuren uitgezet.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden is 9 mei aanwezig in haar hoedanigheid als auteur van de Mr Finney kinderboekenreeks over milieuthema´s. Zij is bijna 10 jaar werkzaam op het gebied van natuurbescherming en duurzaamheid, o.a. met het WNF.

De herintroductie van de steur in Nederland is een project van het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling, met steun van de Franse organisatie Irstea. De kinderen die bij het project betrokken zijn komen uit groep 7 van de Wilhelminaschool in Charlois.

De unieke oervis verdween zo´n 50 jaar geleden uit de Nederlandse wateren. Ondermeer de verbeterde kwaliteit van het water en van de leefgebieden maakt de herintroductie mogelijk. De vissen hebben een zender en worden de komende jaren, ook door de scholieren van de Wilhelminaschool, gevolgd.

Op 10 mei aanstaande worden nog eens enkele tientallen steuren losgelaten in de Waal bij Nijmegen.

Programma 10 mei

  • 13.15 uur: verzamelen op het terrein van De Beijer. De Beijer, Kekerdomse Ward 3, 6579 JG, Kekerdom.
    13.30 uur: uitzetting steuren door Jan Terlouw en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland.
  • 14:30 uur: feestelijke voortzetting programma in Wilderniscafé de Waard van Kekerdom.
    Weverstraat 94, 6579 AG, Kekerdom
Lees ook:

Veel gestelde vragen over het steurenproject:

1. Wat is de rol van Sportvisserij Nederland in dit project/ waarom zijn zij betrokken?

Sportvisserij Nederland is als kenniscentrum betrokken bij de terugkeer van de Atlantische steur en levert vanuit die hoedanigheid expertise en ervaring op het gebied van visbiologie, herintroductie, monitoring en visserijhistorie.

Sportvisserij Nederland beschikt over een ervaren team biologen met veel ervaring. Zij zijn wettelijk bevoegd om zenders in vissen te plaatsen, hebben veel kennis van de levenscyclus van de steur en beschikken over een uniek monitoringsapparaat. Sportvisserij Nederland heeft op het gebied van herstelprogramma’s voor beschermde en bedreigde vissoorten veel ervaring opgedaan met herintroductie en monitoring van zalm, zeeforel, meerval en kwabaal. Daarnaast kan Sportvisserij Nederland steunen op de kennis en ervaring opgedaan in Canada en Noord-Amerika. Hier is de sportvisserij zowel initiatiefnemer als uitvoerder van succesvolle monitorings en herstelprogramma’s van de witte steur (Acipenser transmontanus).

2. Hoe lang is Sportvisserij Nederland (OVB en NVVS) al betrokken bij de steur?

De georganiseerde sportvisserij zet zich al meer dan 20 jaar in voor behoud en herstel van de Atlantische steur. Sportvisserij Nederland ziet de steur als symbool voor van ecologisch gezonde, levende rivieren en estuaria.

3. Wat gebeurd er als een steur wordt gevangen door een sportvisser? Hoe groot is de kans hierop?

De kans dat een sportvisser een (doortrekkende) steur vangt is gering. In het geval dat dit gebeurt is de vanger geïnstrueerd hoe hier mee om te gaan. In de praktijk betekent dit dat de visser de gevangen steur zo snel mogelijk en onbeschadigd terugzet en vervolgens melding maakt van zijn vangst.

Deel van het steurenproject is gericht op het informeren van sportvissers hoe om te gaan met een eventuele vangst van een steur. Sportvisserij Nederland kan haar achterban goed bereiken via eigen media zoals bladen, internetsites, sociale media en een eigen Tv-programma.

4. Wat gebeurt er als een beroepsvisser een steur vangt en hoe groot is de kans hierop?

De kans dat een beroepsvisser in zijn netten een steur vangt is relatief groter. Beroepsvissers die een steur vangen wordt gevraagd deze vis onmiddellijk levend en onbeschadigd terug te zetten en de vangst te melden. Hiervoor ontvangen zij een beloning van € 50,-

5. Waar zullen de steuren naar toe trekken/verblijven na hun uitzet?

De steuren zullen richting zee trekken en waarschijnlijk nog tijdelijk verblijven in het benedenrivierengebied. . Daarna trekken ze verder richting kust en de zee.

Pas na 10 jaar (de mannetjes) tot 14 jaar (de vrouwtjes) komen ze terug naar de rivier om te paaien. Het oorspronkelijke paaigebied bevond zich in het Duitse deel van de Rijn, tussen De Lorelei en Basel. Als paai- en opgroeigebied heeft de steur zeer grote kiezelstenen nodig, met holtes daartussen, in tamelijk diep, snelstromend water. Deze omstandigheden zijn in Nederland niet aanwezig.NL had wel een belangrijke functie als opgroeigebied voor kleine steurtjes vanaf 10 cm. Gebieden als de vroegere Zuiderzee en de Biesbosch fungeerden als kinderkamers.

6. Overleven die 50 steuren wel in Nederland na de uitzetting?

De uit te zetten vissen worden zorgvuldig vervoerd en daarna op zorgvuldig gekozen locaties uitgezet. De waterkwaliteit van de rivier is zo sterk verbeterd dat deze geen belemmering meer vormt. Sterfte van de uitgezette steuren wordt daarom niet verwacht.

7. Hoe werkt dat zendertje in die steur?

De steur krijgt een kleine transponder, een soort van zender van de firma Nedap, die ca vier jaar lang signalen uitzendt wanneer de vis over een detectiekabel zwemt.

Deze kabels liggen bij elke stuw, sluis en waterkrachtcentrale in de Rijn en Maas. Elke transponder geeft bij detectie een uniek signaal af, waardoor precies bekend wordt welke vis wanneer over welke kabel zwemt.

8. Kun je zelf het verschil zien tussen een tuinvijversteur en de (gemerkte) Atlantische steur?

De uitgezette steuren krijgen een merkje in de rugvin dat eenvoudig te herkennen is. Zelf is de Atlantische steur overigens moeilijk te onderscheiden van andere steurachtigen, zoals de uit vaak uit tuinvijvers afkomstige sterlet.

9. Hoe groot kan een steur worden?

De Atlantische steur is de grootste vis die op onze rivieren kan worden aangetroffen.Ze kunnen meer dan 3,5 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. De meeste steuren die nog rond 1900 werden gevangen, wogen tussen de 100-150 kg.

10. Hoe oud kunnen steuren worden?

Steuren kunnen zeer oud worden. De maximale leeftijd bedraagt zelfs meer dan 70 jaar.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.