Vis & water

Gemerkte vissen: een overzicht (video)

10070
24 apr 2013

De afgelopen jaren zijn er diverse projecten met gemerkte vissen opgestart. Aangezien sportvissers via de vangst van een gemerkte vis een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onderzoek, gaan we hierbij kort in op wat te doen als je een vis met merkje vangt.

Onderzoeken met gemerkte vissen kunnen verschillende doelen dienen. Bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van de verspreiding van vissen, de migratiepatronen in kaart te brengen of om meer kennis op te doen over soorten waar nog weinig over bekend is (haaien en steuren). Onderzoek naar vis kan op termijn ook helpen om de visstanden te versterken en daarmee dus de sportvisserij verbeteren.

Check hieronder een item van Vis TV, waarin Ed Stoop uitleg geeft:

Terugzetten

De sportvisser kan een belangrijke bijdrage leveren door de vangst van gemerkte vissen te melden. Dit doe je door duidelijke foto’s van de vis en het merkje te maken en de gegevens die op de laatste staan door te bellen of mailen. Ook de vangstlocatie, -methode, datum, lengte en eventueel het gewicht van de vis zijn bruikbare informatie. Zet de vis bovendien altijd levend weer terug in hetzelfde water. Op die manier kan de vis later eventueel nog meer interessante gegevens opleveren.

Herkenning

De gemerkte vissen zijn op diverse manieren te herkennen. Een merkje kan bestaan uit een kleur-tatoeage of een knip uit een vin. De vis kan geopereerd zijn en een klein litteken met twee of drie hechtingen vertonen aan de buikzijde (soms nauwelijks nog herkenbaar). In dat geval heeft de vis een zendertje in de buik gekregen. Andere merkjes als wire-on-tags, floy-tags of rototags in de rugvin zijn heel gemakkelijk te herkennen.


Merken via kleurstof in een vin.

Hieronder staat een lijstje met het meest actuele overzicht van de bij ons bekende merk-onderzoeken met vis. In het verleden en in het buitenland is ook veel onderzoek uitgevoerd naar allerlei andere vissoorten. Wees dus niet verrast als je een gemerkte vis aantreft die niet in dit lijstje staat. Je kunt een gemerkte vis altijd melden bij Sportvisserij Nederland: 030-6058400 of per e-mail: info@sportvisserijnederland.nl.

Merkprojecten in Nederland

In het verleden en in het buitenland is ook veel onderzoek uitgevoerd naar allerlei andere vissoorten. Wees dus niet verrast als je een gemerkte vis aantreft die niet in het lijstje op de site staat. Je kunt een gemerkte vis altijd melden bij Sportvisserij Nederland: 030-6058400 of info@sportvisserijnederland.nl en uiteraard via MijnVISmaat, het officiële vangstenregistratie platform van Sportvisserij Nederland.


Een transponder in de buikholte.

Een overzicht van de merkprojecten:

  • In 2012 zijn 649 zeelten met een lengte tussen 25 en 56 cm uitgezet in de Randmeren (Harderwijk) voor verbetering van de sportvisserijmogelijkheden. Vangsten melden aan Sportvisserij MidWest Nederland.
  • In 2012 zijn 20 zeelten, voorzien van een floy-tag, uitgezet in de Groningerhaven-vijver te Nieuwegein.
  • In 2012 zijn 47 Europese steuren voorzien van transponders uitgezet in de Waal (Kekerdom). De vissen zijn te herkennen aan een wire-on-tag. Vangsten melden op 06-22804525 of steurwwf@gmail.com.
  • In 2011 en 2012 zijn 20 meervallen uit de Maas met een lengte van 80 tot 140 cm gemerkt met interne zendertjes. De vissen zijn te herkennen aan het litteken in de vorm van een donker streepje op de buik. Vangsten melden bij Sportvisserij Limburg.
  • Vanaf 1996 worden in opdracht van RWS WaterDienst jaarlijks volwassen zalmen en zeeforellen voorzien van een inwendige Nedap transponder. Dit is te zien aan een klein litteken aan de buikzijde. Meldingen naar Sportvisserij Nederland of VisAdvies.
  • In 2011 zijn in de Grote Kreek te Ouwerkerk 18.000 tongen uitgezet. In het kader van onderzoek naar de overleving in de winter kunnen vangstmeldingen worden doorgegeven aan Sportvisserij Zuidwest Nederland of Sportvisserij Nederland.
  • In 2011 en 2012 zijn voor de kust van Neeltje Jans meer dan 700 gevlekte gladde haaien, ruwe haaien en hondshaaien gemerkt met rototags. In 2013 en de komende jaren zullen nog meer haaien worden gemerkt. Vangsten melden bij Sportvisserij Nederland.
  • In 2011 en 2012 heeft IMARES harder en zeebaars gemerkt met floy-tags. Vangsten van deze vissen kunnen worden gemeld bij IMARES.
  • In het voorjaar van 2013 zijn smolts (1-jarige zalmpjes) operatief voorzien van een elektronische NEDAP Trail Systeem® zender en in de Rijn uitgezet. Een smolt met een duidelijk hechting (drie stuks) aan de buikzijde graag melden bij ATKB (Igor Spierts, tel: 088-1153200).
Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.