Vis & water

Eindelijk verbetering IJsselmeer?

8784
12 aug 2013

De visstand in het IJsselmeer, het grootste binnenwater van Nederland, is al jaren dramatisch slecht. Zij bestaat voornamelijk uit één-jarige vissen en wordt gedomineerd door pos en baars. Een zeer belangrijke reden is de beroepsmatige overbevissing.

Alle grotere en maar enigszins waardevolle vis wordt er af gevist: aal, snoekbaars, baars en zelfs brasem. Sportvisserij Nederland protesteert hiertegen al jaren en eindelijk lijken veranderingen op komst.

Verantwoordelijkheid

Het visrechthebbend ministerie van Economische Zaken (voorheen Landbouw en Visserij) heeft jarenlang haar verantwoordelijkheid niet genomen en liet de zaken op zijn beloop. Altijd was er een uitzonderingssituatie en gold er ‘prioriteit voor het beroep’. Dankzij dit beleid en de gemene weidevisserij is het IJsselmeer thans nagenoeg leeggevist en de beroepsvisserij noodlijdend. Voor de sportvisserij is het IJsselmeer van geen enkele betekenis meer, terwijl het een (inter)nationaal topwater zou kunnen zijn met grote economische toeristisch-recreatieve waarde.

Geen woorden maar daden

De afgelopen twee jaar heeft Sportvisserij Nederland de druk in de visstandbeheercommissie, waarin ook de beroepsvisserij en de betrokken overheden zitten, zwaar opgebouwd. Je kunt blijven praten, maar uiteindelijk moeten er acties en resultaten komen. De beroepsvisserij onderschreef de ernst van de situatie en zag de noodzaak om heel fors in te krimpen, maar dan moest er wel geld komen.


Beroepsvisserij erkent noodzaak om fors in te krimpen

De sportvisserij wilde hieraan bijdragen, maar de betrokken overheden -het het ministerie van EZ voorop- gaven nog niet thuis.

Druk op de ketel

Vervolgens heeft Sportvisserij Nederland samen met de stichtingen Vogelbescherming en Het Blauwe Hart Natura 2000 procedures aangegrepen om de vergunningverlening aan de beroepsvisserij aan te vechten. De visstand zelf is niet beschermd -de belangrijkste natuurwaarde in zo’n water!- maar de vogels die vis eten wel. Uiteindelijk werden via de Raad van State vergunningen geweigerd of moesten ze worden bijgesteld.

De betrokken provincies werden hiervan gek en zagen steeds meer de problematiek. Op initiatief van gedeputeerde Johannes Kramer van Friesland, gesteund door de provincies Flevoland en Noord-Holland, kwam er een bestuurlijk overleg met het ministerie van EZ, Rijkswaterstaat, de beroepsvisserij, Vogelbescherming, Het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland teneinde tot een duurzame oplossing te komen. Oud burgemeester Marjan van Kampen leidt dit overleg.

Steeds meer bouwstenen

Na de jarenlange niet mis te verstane visstandonderzoeken van het instituut Imares komen er steeds meer studies die onmiskenbaar de ernst van de situatie aangeven en hoe deze op te lossen. Vorig jaar adviseerde de commissie Remkes -waarin oud voorzitter Nol Sweep van Sportvisserij Nederland zitting had- aan de staatssecretaris over de toekomst voor de binnenvisserij (PDF). Voor het IJsselmeer zou nog maar plaats zijn voor hoogstens tien bedrijven van de zeventig nu.

Natuurmonumenten maakt verbeteringsplannen voor het Markermeer (Markerwadden) en realiseert daarvoor een startbudget van 30 miljoen euro. Sportvisserij Nederland en de Waddenvereniging lanceren het idee voor een vismigratierivier in de Afsluitdijk om de doortrek van vis en de visstand te verbeteren. De interesse hiervoor is groot.


Vismigratierivier Afsluitdijk

Ingenieursbureau Tauw berekent de economische potentie voor de sportvisserij (PDF) bij een sterk verbeterde visstand in het Markermeer: drie miljoen op jaarbasis en 45 arbeidsplaatsen. De provincies Flevoland laat adviesbureau Witteveen en Bos onderzoek doen naar de transitie van de beroepsvisserij (PDF). Samen met Noord-Holland en Friesland willen zij een duurzame beroepsvisserij en een bovenregionale betekenis van het IJmeer, Markermeer en IJsselmeer voor de sportvisserij.


Straks meer van dit soort platen op het IJsselmeer?

Het rapport verscheen in juli en is helder. Plaats voor maximaal tien visserijbedrijven en een visserij geregeld op basis van harde meetbare quota te onttrekken vis -dit is ook de insteek van Sportvisserij Nederland- in plaats van ondoorzichtige hoeveelheden vistuigen die men mag gebruiken. Ook wordt geconstateerd dat de beroepsvisserij niet zelf zal omschakelen en stoppen en dat overheidsbeleid en geld nodig zijn om de natuurwaarden van het IJsselmeer weer te verbeteren.

Een stap voorwaarts

Het bestuurlijk overleg, waaraan Sportvisserij Nederland deelneemt, is bezig een masterplan voor het IJsselmeer op te stellen. Wie moet wat doen en hoe wordt het gefinancierd om in 2020 tot een natuurlijk, duurzaam IJsselmeer te komen. Dit plan moet in januari 2014 klaar zijn. Marjan van Kampen heeft in een hoorzitting aan de Tweede Kamer tekst en uitleg gegeven. Sportvisserij Nederland lobbyt. Gevolg is dat staatssecretaris Sharon Dijksma in juni schriftelijk heeft toegezegd (PDF) de aanpak te steunen en één miljoen euro beschikbaar te willen stellen mits andere partijen ook bijdragen. Als er een schaap over de dam is...


Staatssecretaris Sharon Dijksma

Veranderingen lijken onvermijdelijk en eindelijk komt er actie. Sportvisserij Nederland zit er bovenop.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide