Vis & water

Verzet tegen visserij IJsselmeer opgeschort

5270
12 sep 2013

Vogelbescherming Nederland en Stichting Het Blauwe Hart vragen geen acute schorsing voor het staand want vissen in het IJsselmeer aan. De provincies Friesland en Flevoland gaven afgelopen zomer deze vergunning af, tot woede van Vogelbescherming en Het Blauwe Hart. Belangrijkste reden om de schorsing nu los te laten is omdat alle partijen samen serieus werken aan een goed plan voor duurzame visserij op het IJsselmeer.

De organisaties laten de schorsing varen op voorwaarde dat het plan er dit jaar komt. Het vissen met staande netten vormt een bedreiging voor de vogels die hier leven: ze raken verstrikt in de netten. Met veel vogels in het IJsselmeergebied gaat het slecht. Bovendien is het IJsselmeer zwaar overbevist.

Vogelbescherming en Het Blauwe Hart maakten afgelopen zomer bezwaar tegen de vergunningen van de provincie Flevoland en Friesland voor het vissen met staande netten. Met pijn in het hart nemen de organisaties nu de zware beslissing geen schorsing aan te vragen. Belangrijkste reden is om met het plan voor duurzame visserij ruimte te geven, wat dit najaar wordt opgesteld. Dat proces willen de organisaties ruimte geven.

Het bezwaar blijft echter staan, om zo te voorkomen dat in de toekomst vaker van dit soort vergunningen worden afgegeven. Het vissen met staande netten is schadelijk, omdat vogels tijdens het duiken naar voedsel in de netten verstrikt raken en verdrinken. Het IJsselmeer is voor soorten als fuut, grote zaagbek, nonnetje en kuifeend een zeer belangrijk gebied. De natuurbeschermingswet verbiedt daarom activiteiten die schadelijk zijn voor deze vogels.

Om tot een gezamenlijke oplossing te komen zijn Vogelbescherming, Stichting Het Blauwe Hart, de Vissersbond, Sportvisserij Nederland en provincies Friesland, Noord Holland en Flevoland met elkaar in gesprek in de vorm van een mediation-traject. Doel van dit traject is om enerzijds vogels zoveel mogelijk ruimte te geven op het IJsselmeer en overbevissing tegen te gaan en anderzijds toekomst te bieden aan duurzame visserij. Vogelbescherming en Stichting Het Blauwe Hart staan positief tegenover dit mediation-traject en werken constructief mee.

Bron: Vogelbescherming

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.