Vis & water

Utrecht kiest tegen visverbod

9408
20 mrt 2015

De gemeenteraad van Utrecht stemde donderdagavond over het toekomstige Dierenwelzijnsbeleid in Utrecht. Daarbij zijn twee moties van de lokale fracties van Partij voor de Dieren en Groen Links die tegen de hengelsport in Utrecht waren gericht door alle andere partijen weggestemd. Hiermee kiest de gemeente vóór de sportvisserij.

In de eerste motie (M14) vroeg de PvdD om geen vislessen op basisscholen in de gemeente Utrecht te laten geven. In de tweede motie (M15), ingediend door PvdD en Groen Links, werd gevraagd om een visverbod door de visrechten van de Algemene Utrechtse Hengelaars Verenging (AUHV) af te nemen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering was door Sportvisserij Nederland direct contact opgenomen met de gemeenteraadsfracties om hen van de juiste informatie over de hengelsport te voorzien.

Verbod op vislessen

Met de eerste motie vroeg de PvdD om vislessen op basisscholen te verbieden en hiervoor duurzaamheidslessen in de plaats te geven. De overige partijen waren het er grotendeels over eens dat het wel of niet geven van vislessen vooral een keus moet zijn van de scholen zelf zonder bemoeienis van de gemeente. Alle partijen hebben tegen deze motie gestemd.

Visverbod

Met de motie van de PvdD en Groen Links, samen goed voor 10 van de 45 zetels, voor een visverbod werd de gemeente gevraagd om de visrechten van de AUHV af te nemen. Met name raadslid André van Schie van de VVD hield een pleidooi om dit vooral niet te doen. Daarbij sprak hij zijn waardering uit voor de inspanningen van de vereniging.


VVD-raadslid André van Schie

Van Schie noemde onder meer het belang van de signaalfunctie van hengelsporters langs de waterkant en de investering die de hengelsport zelf doet in handhaving en voorlichting. Ook benadrukte hij het grote aantal sportvissers in de regio en het land:

“Er zijn in Nederland bijna 2 miljoen sportvissers. Ze zitten lekker rustig langs de waterkant, doen niemand kwaad, het is bijna ‘zen’. Dat willen we beslist niet van ze afnemen, het viswater mag in Utrecht niet verdwijnen. De VVD adviseert de voorzitter met klem de motie naast zich neer te leggen.”

Raadsvergadering online

Online is de vergadering hier volledig terug te kijken. Hierbij zijn de volgende passages relevant:

  • 01:53 - indienen moties PvdD
  • 02:51 – Moties worden door de wethouder met portefeuille Dierenwelzijn besproken
  • 03:03 – VVD-er André Van Schie pleit voor de hengelsport
  • 03:23 – Stemming

Zowel Sportvisserij Nederland als de AUHV vinden een dialoog over dierenwelzijn goed omdat dit iedereen scherp houdt. Ook voor de sportvisserij is het welzijn van vissen een belangrijk aspect.

Lees ook:

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.