Vis & water

Pilhormoon maakt forel kortademig

3179
12 aug 2015

Oestradiol is een menselijk geslachtshormoon en ook onderdeel van anticonceptiepillen. Residuen hiervan worden in steeds hogere concentraties aangetroffen in het oppervlaktewater en kunnen effect hebben op het waterleven waaronder vissen.

Canadese en Braziliaanse onderzoekers hebben onlangs het effect van twee typen oestradiol op het sprintvermogen van forellen in kaart gebracht. Vissen die vier dagen aan water met verschillende concentraties hormonen waren blootgesteld, bleken een lagere sprintsnelheid te ontwikkelen. Het verschil in sprintkracht met een controlegroep (water zonder hormonen) bedroeg meer dan 10%.

Vissen kunnen hun sprintkracht vergroten door oefening. Maar bij forellen die in water hadden ‘getraind’ met type 2 oestradiol ging die vlieger niet op: de sprintsnelheid werd niet groter. Na een analyse van allerlei stoffen die fysiologisch een rol kunnen spelen, bleek dat de hormoon-forellen significant minder rode bloedlichaampjes hadden. Extra zuurstofopname, benodigd voor een sprintje, werd daarmee belemmerd. Ook de zoutconcentratie in het bloed bleek negatief beïnvloed.

Nu lijkt wat minder sprintkracht niet direct een groot probleem, maar in de natuur kan dit toch net het verschil maken tussen ‘leven of dood’. Om aan predatoren te kunnen ontsnappen, moet immers soms alles uit de kast...

Bronnen: Osachoff et al. (2014). Altered burst swimming in rainbow trout Oncorhynchus mykiss exposed to natural and synthetic oestrogens. J. Fish. Biol. 85: 210-227.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide