Vis & water

Verantwoord waterbeheer?

4380
23 sep 2017

Waterbeheerders doen veel goed werk, maar gaan soms over tot grootschalige, ingrijpende maatregelen om het oppervlaktewater schoon te maken. Dit doel van de Kaderrichtlijn Water leidt soms tot bijzonder straffe staaltjes geo-engineering. Sportvisserij Nederland pleit juist voor maatwerk en een meer natuurlijke inrichting en beheer van het water.

De Kralingse Plas in Rotterdam is een goed voorbeeld van waar geo-engineering toe kan leiden. Dit ongeveer 100 hectare grote water kampte jarenlang met een sterke blauwalgenbloei. Dit leidde tot gezondheidsrisico’s voor zwemmers en dieren, overmatige groei van waterplanten, overlast voor recreatievaart en stankoverlast door afstervende blauwalgen.

Na eerdere mislukte experimenten met actief biologisch beheer (het wegvangen van brasem), het aanbrengen van een zandlaag en uitzetten van snoekjes, besloot de gemeente Rotterdam samen met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in juni 2016 waterstofperoxide toe te voegen aan het water.

Symptoombestrijding

Waterstofperoxide is zeer effectief tegen blauwalg – zeker als de voorgeschreven dosis wordt overschreden, zoals in de Kralingse Plas gebeurde – en een hele zomer lang was de plas dan ook blauwalgvrij. In september 2016 bleek echter dat de visstand ook met 93% was gedaald.

Onderzoek toonde aan dat de hoeveelheid zoöplankton was ingestort na de behandeling, waardoor de vissen vermoedelijk zijn gestorven door een gebrek aan voedsel. Sportvisserij Nederland is daarom tegen symptoombestrijding en het gebruik van vreemde stoffen als waterstofperoxide. In grote watersystemen treden er altijd onverwachte effecten op die niet te controleren zijn; met soms verstrekkende gevolgen.

Doel voorbij schieten

Het voorbeeld van de Kralingse Plas staat helaas niet op zich. Met de hete adem van de Kaderrichtlijn Water in de nek – in EU-verband is afgesproken dat al het oppervlaktewater in 2027 schoon en gezond moet zijn – gaan waterbeheerders soms over tot grootschalige, ingrijpende maatregelen om wateren koste wat het kost helder te krijgen.

Dat kan variëren van het wegvangen van bodemwoelende vissen als brasem en karper tot het introduceren van een invasieve exoot als de quaggamossel. Daarmee schieten de maatregelen hun doel echter voorbij en blijken schijnbare oplossingen op de korte termijn juist hoofdpijndossiers te worden op de lange termijn.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.