Vis & water

Vacature Kamer voor de Binnenvisserij

3013
28 okt 2017

De Kamer voor de Binnenvisserij ontleent zijn positie aan de Visserijwet. Zij toetst huurovereenkomsten voor het visrecht op doelmatigheid en billijkheid en gaat o.a. over geschillen inzake verlenging. Sportvisserij Nederland kan voordrachten doen voor drie van de negen zetels in de Kamer voor de Binnenvisserij (daarnaast worden voordrachten gedaan vanuit beroepsvisserij en terrein-waterbeherende instanties). Betreffende leden worden door de Kroon benoemd en hebben zitting op persoonlijke titel.

Op voordracht van Sportvisserij Nederland zijn thans benoemd Harrie Holtman, Wil van Gils en Geertje Veenstra. Per 1 augustus 2018 wordt Geertje Veenstra eervol ontslagen vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Sportvisserij Nederland is gevraagd een nieuwe voordracht te doen. Het is gewenst dat kandidaten affiniteit hebben met de binnenvisserij en juridische aangelegenheden.

Bij deze vraagt het bestuur van Sportvisserij Nederland geïnteresseerde kandidaten zich te melden. Personen die interesse hebben kunnen zich schriftelijk met een korte motivatie en CV aanmelden bij de heer Bongers, directeur van Sportvisserij Nederland. Aanmeldingen kunnen tot uiterlijk 30 november 2017 worden toegestuurd.

Vervolgens zal een selectiecommissie in december een selectiegesprek houden met een aantal kandidaten en een keuze maken. Het streven is rond de jaarwisseling een voordracht aan de Kamer voor de Binnenvisserij te kunnen toesturen. Mochten geïnteresseerden meer willen weten over deze functie dan kan men nadere informatie verkrijgen bij Harrie Holtman (tel. 06-51090949).

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide