Vis & water

Enquête: wat vind jij van bag limits en vangstregistratie?

3104
07 apr 2020

Zeebaarsvissen is de laatste jaren snel in populariteit gegroeid. Niet verrassend, aangezien deze fantastische sportvis veel te bieden heeft aan zeesportvissers, van panvisser tot verwoede catch & release visser en alles dat daar tussenin zit. Tegelijkertijd bevindt het zeebaarsbestand zich nog steeds in de gevarenzone. Daarom zijn nu al vijf jaar strenge maatregelen van kracht waar de sportvisser onder lijdt, zoals gesloten tijden en kleine bag limits.

Om sportvissers meer mogelijkheden te geven om vis mee te nemen heeft Sportvisserij Nederland zich in Europa sterk gemaakt voor een zogenaamde maandelijkse bag limit. Dus niet een of twee vissen per dag mogen meenemen zoals nu, maar een grotere bag limit, gekoppeld aan een langere periode. Op die manier krijg je meer vrijheid om te bepalen wat je wanneer wilt meenemen.

Dat is een stap vooruit die niet mogelijk is zonder afdoende controle. En wie controle zegt, zegt vangstregistratie. Naast wat een sportvisser op dat moment bij zich heeft moet een controleur immers kunnen nagaan hoeveel een visser al eerder in die maand heeft gevangen.

Onevenredig getroffen

Vangstregistratie dient meerdere doelen. Beperkte informatie over de invloed van de hengelsport op het zeebaarsbestand heeft bijgedragen aan de veelal oneerlijke maatregelen die onze sector onevenredig hebben getroffen. Onzekerheid over onze impact leidde tot het stapelen van zekerheid op zekerheid met beperkingen voor de sportvisser als uitkomst. Natuurlijk zien we dat graag anders. Daarvoor is het nodig dat die informatie verbetert en daarvoor hebben we meer en meer betrouwbare meetgegevens nodig – maar enkel daar waar een bestand in moeilijkheden verkeert en de sportvisser een significante invloed heeft op het bestand. Je verantwoordelijkheid nemen, maar wel daar waar dit relevant is.

Geef je mening

Inmiddels heeft Europa geluisterd. Dit jaar wordt onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een periodieke (maandelijks) bag limit en vangstregistratie. Daar hoort ook een onderzoek bij onder sportvissers. Via deze link kun je je mening geven, onder andere over de soort bag limit die je voorkeur heeft en hoe je tegenover vangstregistratie staat. Let op: dit onderzoek is Europees, waardoor naast zeebaars ook soorten in de vragenlijst zijn opgenomen die niet of beperkt relevant zijn voor de Nederlandse situatie; kabeljauw (cod), zalm (salmon) en zeebrasem (sea bream). De voertaal is Engels.

Voor vragen kun je je richten tot enquete@seaneo.com.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide