Vis & water

Rapport brengt knelpunten Mastenbroek in beeld

4657
01 nov 2007

De leefomgeving van vissen in de polder van Mastenbroek kan beter. Dit vindt de Vereniging Regionaal Viswaterbeheer IJssel- Vecht- en Zwartewaterdelta. De vereniging schreef een rapport met aanbevelingen en hebben dit aangeboden aan Godelieve Wijffels, lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Groot Salland.

Rapport brengt knelpunten Mastenbroek in beeld © Herald van Gerner

Het rapport, Het Gebiedsgericht Uitvoeringsplan (GUP), beschrijft vier belangrijke knelpunten. Belangrijke maatregelen voor de polder Mastenbroek zijn onder meer het verbeteren van de paai-, overwintering- en migratiemogelijkheden, het optimaliseren van het maaibeleid en het verbeteren van de sportvisserijmogelijkheden door de aanleg van reguliere visplaatsen en een mindervalide visplaats.

Stuwen en gemalen in de oude polder zijn voor vissen onoverbrugbaar. Hierdoor zijn bepaalde deelleefgebieden niet te bereiken, wat nadelig kan zijn voor de ontwikkeling van bepaalde vissoorten. Ook zijn er onvoldoende goed ontwikkelde oeverzones waar de vis kan paaien en waar visbroed zich kan ontwikkelen. Tenslotte blijken er onvoldoende diepe plekken aanwezig te zijn. Dit kan vooral in de winter tijdens strenge vorst tot problemen voor vissen leiden.

Het Waterschap is zich bewust van de knelpunten. Waar mogelijk heeft zij al verbeteringen aangebracht, zoals het plaatselijk aanbrengen van meer diepere plekken in de watergangen. Een deel van de watergangen is op diepte gebracht, waarmee plaats wordt geboden aan vissen om te overwinteren. Het waterschap probeert de kosten voor deze maatregelen beheersbaar te houden door de uitvoering in eigen beheer uit te voeren tijdens het regulier onderhoud. Ook maatregelen voor het creëren van paai- en opgroeigebieden zullen in de nabije toekomst vorm krijgen. Het waterschap zal de komende jaren langs de grotere watergangen natuurvriendelijke oevers aanleggen. Daarnaast zal het maaibeheer verder worden geoptimaliseerd en worden stuwen vispasseerbaar gemaakt. Door deze maatregelen zal het oppervlak paai-en opgroeigebied flink toenemen, aldus het Waterschap.

In Mastenbroek zijn in de tussentijd al zes vistrappen geplaatst, zodat vismigratie kan plaatsvinden.

Dat vissen overige stuwen en gemalen niet kunnen passeren, veroorzaakt gedeeltelijk nog isolatie van vispopulaties. Daarnaast wordt het leefgebied er door versnipperd, waardoor wel aanwezige paai- en opgroeiplaatsen niet te bereiken zijn vanuit gebieden waar vissen permanent leven. Het Waterschap Groot Salland heeft begrip voor dit probleem en breidt het vispasseerbaar maken van diverse stuwen en gemalen in het beheersgebied verder uit. Het waterschap wijst er wel op dat dit in een aantal gevallen een kostbare zaak is die een nadere kosten-batenanalyse vergt.
Een meer visvriendelijk onderhoud van de watergangen wordt nadrukkelijk meegenomen in de onderhoudsbeheersplannen die het waterschap de komende jaren voor alle wateren gaat opstellen. Het visplan voor de polder Mastenbroek staat niet op zich. Het waterschap kreeg ook rapporten overhandigd door regio's uit de omgeving.

Tijdens het onderzoek in de polder Mastenbroek is een gevarieerde en omvangrijke visstand aangetroffen, met in totaal negentien verschillende vissoorten. De Blankvoorn is de meest aangetroffen soort hiervan. De totale lengte van de watergangen in Mastenbroek bedraagt 453 kilometer. Ongeveer 165 kilometer hiervan bestaat uit hoofdwatergangen.

Bron: zwartewaterkrant.nl

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide