Vis & water

Havens dicht voor vispiraten; Visserijcommissaris komt met actieplan

5008
18 okt 2007

Reguliere vissers moeten zich houden aan quota, terwijl piraten de zeeën leeghalen. Vandaag komt Europees commissaris Joe Borg (Visserij) met nieuwe regels.

Greenpeace-actie in 2006 in de Eemshaven tegen illegaal vissen door Russische schepen.
Foto Karel Zwaneveld

Den Haag, 17 okt. Illegale visserij is "een enorm probleem" zegt Europees Commissaris Joe Borg van Visserij. "Betrouwbare gegevens laten zien dat minstens 10 procent van alle wereldwijd gevangen vis illegaal uit zee wordt gehaald", stelt Borg. Vanmorgen presenteert hij in Brussel nieuwe wetgeving om illegale visserij aan te pakken. In een eerder gesprek in Den Haag lichtte hij zijn plannen toe.
Borg wil dat vissersschepen die in Europa vis aan land willen brengen, ongeacht de vlag die ze voeren, kunnen aantonen dat hun lading legaal is.

Als sancties wil Borg zwarte lijsten aanleggen van schepen en landen die zich niet aan de regels houden.
"Als we het hebben over illegale visserij, hebben we het wereldwijd over meer vis dan de totale vangst van Europese vissers", aldus de eurocommissaris. "Illegale vissers hebben belangrijke economische voordelen omdat ze zich niet houden aan de regels voor visserij. Deze ondernemers misbruiken het systeem ten koste van de visstand."

Gaat het bij illegale visserij niet deels om reguliere vissers die boven hun quotum vangen?
"We moeten een onderscheid maken tussen deze groep en gespecialiseerde illegale vissers. We hebben al regels voor Europese vissers die over hun quotum heengaan. Wij richten ons nu dus op gespecialiseerde illegale vissers, op schepen die varen onder goedkope vlaggen en illegaal opereren."

Steunen de lidstaten dit voorstel wel?
"Alle lidstaten hebben in het verleden steun uitgesproken voor deze nieuwe wetgeving, zonder uitzondering. Ik denk niet dat dat is veranderd. Wel zijn er enkele gevoelige kwesties, met name sancties voor crimineel gedrag.
"Die liggen altijd gevoelig, niet vanwege de visserij, maar omdat lidstaten die als hun eigen prerogatief beschouwen. Maar dit zou niet tot algemeen verzet moeten leiden.

"Eind deze maand is er een speciale, informele vergadering van visserijministers over deze voorstellen en daar zullen we hun visie horen. Misschien dat we een aantal kleine aanpassingen moeten doorvoeren."

Gaat u havens sluiten voor schepen die zich niet aan de regels houden?
"Dat is de belangrijkste maatregel. Die werkt als volgt: lidstaten wijzen specifieke havens aan waar schepen van buiten de Europese Unie vis mogen aanleggen. De vlaggestaat van het schip moet garanderen dat de vis legaal is gevangen. Zonder een dergelijk certificaat mag de vis niet aan land worden gebracht.

"Lidstaten zullen hier nauw op toezien. Als we via welk kanaal dan ook, al is het Greenpeace, horen dat een certificering verdacht is, dan moeten we die nader onderzoeken. Als de certificering niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, dan kunnen we zelfs een staat op een zwarte lijst zetten. Ook de schepen zelf kunnen we natuurlijk op een zwarte lijst zetten."

Krijgt voortaan ook elk geïmporteerd blikje tonijn een apart certificaat?
"De import van verwerkte vis valt onder andere regels omdat die buiten de EU aan land is gebracht. We werken wel aan een 'eco-label' voor dergelijke vis waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten."

Moet de consument er niet van uit kunnen gaan dat elke vis duurzaam is gevangen?
"Ja, maar de realiteit is dat 60 tot 70 procent van de vis niet duurzaam wordt gevangen. Ons doel is wel om dat te bereiken, maar dat heeft nog meer tijd nodig. We hebben maatregelen genomen voor vissen die werkelijk het risico liepen te verdwijnen, zoals kabeljauw, blauwvintonijn en Noorse kreeft. Vanaf volgend jaar is er ook een nieuw, duurzaam regime voor schol en tong op de Noordzee. Voor andere vissoorten hebben we meer tijd nodig om tot duurzame visserij te komen."

Illegale vis, ook in de Nederlandse supermarkt
Tonijn is een populaire vis. Dus<

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.

Divide