Vis & water

Controle visdocumenten 2007 goed van start

5798
03 apr 2007

Als je in het Nederlandse binnenwater wilt sportvissen moet je een geldige schriftelijke toestemming van de visrechthebbende (een 'vis­ver­gun­ning') in bezit hebben. In bijna 90 % van de wateren is dat een VISpas met bijbehorende lijst van viswateren.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk sportvissers met de juiste VISpas hun hobby uitoefenen is een goede controle op visdocumenten door Politieambtenaren, Boa's en verenigingscontroleurs onontbeerlijk. Deze drie groepen waren in het eerste kwartaal van 2007 met ruim 600 belangstellenden (oud-cursisten) goed vertegenwoordigd op de tien 'opfrisavonden' over de wijzigingen in de Visserijwet en het nieuwe visdocumentenstelsel. Tijdens deze avonden werd uiteraard de nieuwe Veldgids controle visdocumenten uitgereikt. De eerste druk van 10.000 exemplaren is overigens al in het eerste kwartaal geheel verstuurd aan verenigingscontroleurs, politiekorpsen en diverse teams van opsporingsambtenaren. De tweede druk met een oplage van 20.000 exemplaren zit alweer volop in de verzending.

Maar daar blijft het niet bij. Diverse politiekorpsen, Regionale Milieuteams en gemeenten hebben Sportvisserij Nederland verzocht hun medewerkers voor te lichten over de nieuwe visdocumenten. Tijdens speciale voorlichtingsmiddagen zijn zo al 300 opsporingsambtenaren op de hoogte gebracht van de nieuwe regels en visdocumenten. Inmiddels verzorgt Sportvisserij Nederland sinds kort ook bij de Politieacademie een cursus Visserijwet.

Dit jaar is Sportvisserij Nederland gestart met een vernieuwde opzet van de Cursus controle visdocumenten. Hierbij worden vrijwilligers opgeleid tot verenigingscontroleur. De nieuwe opzet is op 22 maart jl. voor het eerst in de praktijk gebracht en was (ook volgens de 22 cursisten) een groot succes. Naast een gedegen basiskennis van de Visserijwet krijgen de cursisten ook een praktijktraining. Onder begeleiding van specialisten van het Politievormingscentrum worden verschillende praktijksituaties voorgelegd, waarbij de communicatie tussen controleur en sportvisser centraal staat.

Op 6 juni wordt in samenwerking met de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming een Themadag Visserij georganiseerd bij de Politieacademie in Apeldoorn. Op deze dag zullen 250 belangstellende opsporingsambtenaren (politieambtenaren en Boa's) en controleurs van hengelsportfederaties worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Visserijwet, visdocumenten en het visstandbeheer. Tijdens workshops zal onder andere worden nagedacht over de regionale samenwerking tussen sportvisserij, Boa's en politie op het gebied van de controle.

Vanaf medio juni zal aan alle vrijwilligers van aangesloten hengelsportverenigingen, die in het verleden de cursus controle hebben gevolgd en hiervan een certificaat hebben ontvangen, een controlejack en bijpassende polo met het opschrift ´Sportvisserijcontrole´ van Sportvisserij Nederland ontvangen.

Kortom, er wordt op het gebied van controle flink aan de weg getimmerd.

Er zijn geen gerelateerde berichten.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons. cookiebeleid.